Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Fysieke leefomgeving

woensdag 27 maart 2024

19:00 - 23:00
Locatie

kamer 2.41, Goverwellezaal

Voorzitter
W.H. (Wim) Schmidt
Toelichting

Commissiegriffier: Erwin Bok
College: wethouders Thierry van Vugt, Jan Kees Oppelaar

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Belangstellenden kunnen deze bijeenkomst ook live volgen via de webcast: www.gouda.nl/raad

 2. 3

  Op 8 februari 2023 heeft de gemeenteraad van Gouda de kaders vastgesteld voor de inzet van de middelen uit de reserve Waterfonds. Het college heeft nu een voorstel geformuleerd voor de inzet van de middelen conform deze kaders. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met dit voorstel waarmee de vaarverbinding Gouda-Reeuwijk een impuls krijgt en onder voorwaarden desgewenst verder gewerkt kan worden aan de realisatie van de intieme vaarroute in de binnenstad.
  Vorige week hebben we de behandeling niet kunnen afronden. Vanavond gaan wij verder met de oordeelsvorming via het debat. U heeft hiervoor debatpunten aangeleverd bij de griffie.

 3. 4
  Pauze 20.00u
 4. 5

  De Internationale Schakelklas (ISK) biedt onderwijs aan leerlingen van 12 tot en met 17 jaar die nog maar kort in Nederland wonen en die het Nederlands nog niet genoeg beheersen om de lessen in het reguliere voortgezet onderwijs te volgen. Stichting Carmelcollege heeft een ISK-afdeling voor deze nieuwkomers. De ISK Gouda heeft een regionale functie. De ISK Gouda heeft de afgelopen jaren vooralsnog altijd kunnen volstaan met onderwijshuisvesting in ongeveer 10 lokalen. Onder andere door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne begin 2022 heeft de ISK echter een exponentiële groei doorgemaakt. Aanvang 2024 is er inmiddels een ruimtebehoefte aan 23 lokalen.
  Een structurelere oplossing voor de huisvesting is noodzakelijk. Door het beschikbaar stellen van een deel van het gebouw aan de Burgemeester Martenssingel 15 wordt een deel van de onderwijshuisvesting gerealiseerd voor het groeiend aantal leerplichtige nieuwkomers in het voortgezet onderwijs. Het pand is sterk gedateerd en dient verbouwd te worden om te voldoen aan de huidige eisen.


  Als inwoner heeft u de mogelijkheid tot inspreken op dit onderwerp.
  Meldt u zich hiervoor aan bij de griffie (griffie@gouda.nl) tot uiterlijk op de dag van de commissievergadering 12:00 uur. Meer informatie over inspreken:https://gouda.bestuurlijkeinformatie.nl/Help

 5. 6
  Pauze 21.15
 6. 7

  Het nieuwe bestemmingsplan Westergouwe WG-III B is een uitwerking van het Masterplan 2.0 voor Westergouwe en legt de juridische basis voor het kunnen realiseren van het stedenbouwkundig plan voor de bouw van in totaal 458 woningen. Daarnaast wordt voorgesteld het Stedenbouwkundig plan Westergouwe WG-III B deel 2, het Beeldkwaliteitsplan, vast te stellen zodat dit onderdeel wordt van de Welstandsnota.


  Als inwoner heeft u de mogelijkheid tot inspreken op dit onderwerp. Meldt u zich hiervoor aan bij de griffie (griffie@gouda.nl) tot uiterlijk op de dag van de commissievergadering 12:00 uur. Meer informatie over inspreken:https://gouda.bestuurlijkeinformatie.nl/Help

 7. 8
  Rondvraag (conform artikel 11, verordening op de commissies)
 8. 9
  Sluiting