Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Hier vindt u een overzicht van alle brieven en mails die aan de raad zijn gericht over onderwerpen die bij Cluster Bestuur horen.


Wilt u een brief schrijven aan de gemeenteraad?
Adres: postbus 1086 2800 BB Gouda. U kunt de brief ook per mail sturen aan griffie@gouda.nl

Hier vindt u een overzicht van alle brieven en mails die aan de raad zijn gericht over onderwerpen die bij Commissie Fysieke leefomgeving horen.


Wilt u een brief schrijven aan de gemeenteraad?
Adres: postbus 1086 2800 BB Gouda. U kunt de brief ook per mail sturen aan griffie@gouda.nl

Hier vindt u een overzicht van alle brieven en mails die aan de raad zijn gericht over onderwerpen die bij Cluster Sociaal horen.


Wilt u een brief schrijven aan de gemeenteraad?
Adres: postbus 1086 2800 BB Gouda. U kunt de brief ook per mail sturen aan griffie@gouda.nl

In dit overzicht vindt u de door het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad aangeboden memo's en bijbehorende stukken.

In dit overzicht vindt u alle schriftelijke vragen van raadsleden aan het college van burgemeester en wethouders.
Schriftelijke vragen kunnen gesteld worden om een uitspraak, standpuntbepaling of waardeoordeel van het college te verkrijgen.

In dit overzicht vindt u de in vanaf 1 april 2018 aangenomen moties.
Een motie is of een uitspraak van de raad of een wens, verzoek of opdracht aan het college van burgemeester en wethouders.

Hier vindt u een overzicht van toezeggingen van portefeuillehouders aan de raad vanaf 2019. Zodra er tijdens een voorbereidende raadsbijeenkomst of een raadsvergadering een toezegging wordt gedaan door een portefeuillehouder, wordt deze toezegging geplaatst in dit overzicht.

Hier vindt u een overzicht van toezeggingen van portefeuillehouders aan de raad vanaf 2019. Zodra er tijdens een voorbereidende raadsbijeenkomst of een raadsvergadering een toezegging wordt gedaan door een portefeuillehouder, wordt deze toezegging geplaatst in dit overzicht.

Hier vindt u een overzicht van toezeggingen van portefeuillehouders aan de raad vanaf 2019. Zodra er tijdens een voorbereidende raadsbijeenkomst of een raadsvergadering een toezegging wordt gedaan door een portefeuillehouder, wordt deze toezegging geplaatst in dit overzicht.

Hier vindt u alle uitnodigingen die aan de gemeenteraad zijn verzonden sinds 1 januari 2020.

Hier vindt u de verordeningen en reglementen die betrekking hebben op de gemeenteraad van Gouda, zoals onder andere het Reglement van Orde en de gedragscode.

Politieke ambtsdragers kunnen namens de gemeenten geschenken geven en ontvangen. Het komt ook voor dat individuele raadsleden persoonlijk geschenken ontvangen. Dit laatste brengt het meeste risico met zich mee voor de integriteit.


Het is daarom goed om voor het geven dan wel aannemen van geschenken een aantal afspraken en richtlijnen op te stellen. Belangrijk daarbij is het bijhouden van een geschenkenoverzicht.