Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Fysieke leefomgeving

woensdag 17 april 2024

19:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
E. (Egbert-Jan) Kuijlaars
Toelichting

Commissiegriffier: Erwin Bok
College: wethouders Michel Klijmij-van der Laan, Thierry van Vugt

Agendapunten

 1. 1

  Belangstellenden kunnen deze bijeenkomst ook live volgen via de webcast: www.gouda.nl/raad

 2. 2
  Tweemaandelijks bijpraten energietransitie
 3. 4
  Toezeggingenlijst
 4. 5
  Ingekomen stukken (procedureel)
 5. 6

  Toelichting:
  Op woensdag 7 februari heeft de raad de concept-startnotitie circulaire economie vastgesteld. Het college heeft de wens geuit om haar wensen en bedenkingen te formuleren en inzicht in de financiële consequenties mee te geven. De startnotitie circulaire economie ligt nu voor inclusief de wensen en bedenkingen van het college. De raad wordt gevraagd de startnotitie circulaire economie inclusief de wensen en bedenkingen vast te stellen.


  Als inwoner heeft u de mogelijkheid tot inspreken op dit onderwerp. Meldt u zich hiervoor aan bij de griffie (griffie@gouda.nl) tot uiterlijk op de dag van de commissievergadering 12:00 uur. Meer informatie over inspreken:https://gouda.bestuurlijkeinformatie.nl/Help

 6. 7
  21.15 uur Pauze
 7. 8

  Voorgesteld besluit

  Toelichting:
  In de binnenstad gelden de bestemmingsplannen 'Binnenstad West' en 'Binnenstad Oost'. Deze zijn in 2015 en 2013 vastgesteld. In de loop der jaren hebben er op de thema´s: wonen, horeca, zijlen en aanlegvergunningstelstel bestemming ´Tuin-erf´ veranderingen in het beleid plaatsgevonden. Ook zijn er verschillende omgevingsvergunningen verleend. Hierdoor zijn deze bestemmingsplannen op een aantal punten niet meer passend/ actueel. Met de partiele herziening worden de geldende bestemmingsplannen geactualiseerd.
  Volgens artikel 3.8 Wro dient de gemeenteraad over het bestemmingsplan te beslissen. Er zijn drie zienswijzen ingediend. De zienswijzen geven aanleiding het plan gewijzigd vast te stellen. Er zijn ook ambtelijke wijzigingen die aanleiding geven het plan gewijzigd vast te stellen.


  Als inwoner heeft u de mogelijkheid tot inspreken op dit onderwerp. Meldt u zich hiervoor aan bij de griffie (griffie@gouda.nl) tot uiterlijk op de dag van de commissievergadering 12:00 uur. Meer informatie over inspreken:https://gouda.bestuurlijkeinformatie.nl/Help

 8. 9
  Rondvraag (conform artikel 11, verordening op de commissies)
 9. 10
  Sluiting