Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Fysieke leefomgeving

maandag 3 juni 2024

20:00 - 23:00
Locatie

nvt

Voorzitter
W.H. (Wim) Schmidt
Toelichting

Commissiegriffier: Erwin Bok
College: wethouder Jan Kees Oppelaar

Agendapunten

 1. 1

  Belangstellenden kunnen deze bijeenkomst ook live volgen via de webcast: www.gouda.nl/raad

 2. 4
  Ingekomen stukken (procedureel)
 3. 5

  Het voorliggende bestemmingsplan Goudasfalt is opgesteld om diverse maatschappelijke voorzieningen, bedrijvigheid, horeca en enige evenementen een permanente plek te geven in plaats van via de bestaande tijdelijke ontheffing. Gedurende de terinzagelegging zijn er acht zienswijzen ingediend. De voorgestelde reacties op deze zienswijzen zijn verwerkt in de nota van beantwoording. Het voorstel is om het bestemmingplan inclusief die nota van beantwoording vast te stellen.


  Als inwoner heeft u de mogelijkheid tot inspreken op dit onderwerp. Meldt u zich hiervoor aan bij de griffie (griffie@gouda.nl) tot uiterlijk op de dag van de commissievergadering 12:00 uur. Meer informatie over inspreken:https://gouda.bestuurlijkeinformatie.nl/Help

 4. 6
  21.15 - 21.25 uur Pauze
 5. 7

  Het voorliggende bestemmingsplan PWA kazerne is opgesteld om de bouw van 222 woningen en maatschappelijk voorzieningen mogelijk te maken op het terrein van de voormalige PWA kazerne. Gedurende de ter inzagelegging zijn er zes zienswijzen ingediend. Deze zijn verwerkt in de nota van beantwoording. Naar aanleiding van de zienswijzen wordt voorgesteld om het bestemmingsplan met een kleine wijziging vast te stellen.


  Als inwoner heeft u de mogelijkheid tot inspreken op dit onderwerp. Meldt u zich hiervoor aan bij de griffie (griffie@gouda.nl) tot uiterlijk op de dag van de commissievergadering 12:00 uur. Meer informatie over inspreken:https://gouda.bestuurlijkeinformatie.nl/Help

  Bijlagen

 6. 8

  In 2020 zijn de voorwaarden voor startersleningen aangepast. Dit voorstel evalueert het aantal aanvragen dat sindsdien is ingediend en bevat naar aanleiding daarvan en de huidige woningmarkt een voorstel voor aanpassing van de Verordening Startersleningen. Tot slot worden nog enkele technische aanpassingen voorgesteld.


  @ = Raadsleden moeten van tevoren (voor 12.00 uur op de dag van vergadering) aangeven of dit onderwerp aan de orde moet komen. Anders gaat het direct als hamerstuk door naar de raadsvergadering op 12 juni a.s.

 7. 9
  Rondvraag (conform artikel 11, verordening op de commissies)
 8. 10
  Sluiting