Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Fysieke leefomgeving

woensdag 5 juni 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
W.H. (Wim) Schmidt
Toelichting

Commissiegriffier: Erwin Bok
College: wethouder Thierry van Vugt en Jan Kees Oppelaar

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Belangstellenden kunnen deze bijeenkomst ook live volgen via de webcast: www.gouda.nl/raad

 2. 3

  Het voorliggende bestemmingsplan Goudasfalt is opgesteld om diverse maatschappelijke voorzieningen, bedrijvigheid, horeca en enige evenementen een permanente plek te geven in plaats van via de bestaande tijdelijke ontheffing. Gedurende de terinzagelegging zijn er acht zienswijzen ingediend. De voorgestelde reacties op deze zienswijzen zijn verwerkt in de nota van beantwoording. Het voorstel is om het bestemmingplan inclusief die nota van beantwoording vast te stellen.

  Bijlagen

 3. 4
  21.15 - 21.25 uur Pauze
 4. 5

  Het voorliggende bestemmingsplan PWA kazerne is opgesteld om de bouw van 222 woningen en maatschappelijk voorzieningen mogelijk te maken op het terrein van de voormalige PWA kazerne. Gedurende de ter inzagelegging zijn er zes zienswijzen ingediend. Deze zijn verwerkt in de nota van beantwoording. Naar aanleiding van de zienswijzen wordt voorgesteld om het bestemmingsplan met een kleine wijziging vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  Het debat is vervallen, dit stuk gaat direct door naar de raadsvergadering.

 5. 6
  Rondvraag (conform artikel 11, verordening op de commissies)
 6. 7
  Sluiting