Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

woensdag 14 februari 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
M. (Max) de Groot
Start
woensdag 14 februari 2024 19:54
Eind
woensdag 14 februari 2024 23:06
Toelichting

Portefeuillehouder:
- Michel Klijmij
- Anna van Popering
- Jan Kees Oppelaar


Commissiegriffier: Lars van der Linden

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:05:17 - 00:07:54 - Max de Groot
  00:08:03 - 00:10:37 - Ingrid Bijl-Hofland
  00:10:37 - 00:10:55 - Max de Groot
  00:10:56 - 00:11:03 - Rachid Karkache
  00:11:03 - 00:11:20 - Ingrid Bijl-Hofland
  00:11:20 - 00:11:22 - Max de Groot
  00:11:23 - 00:11:35 - Paul Ruijgrok
  00:11:35 - 00:11:45 - Ingrid Bijl-Hofland
  00:11:45 - 00:11:46 - Max de Groot
  00:11:47 - 00:12:01 - Margreeth van Dijk
  00:12:02 - 00:12:05 - Max de Groot
  00:12:06 - 00:12:29 - Corina Kerkmans
  00:12:29 - 00:12:38 - Ingrid Bijl-Hofland
  00:12:38 - 00:12:40 - Max de Groot
  00:12:40 - 00:12:50 - Linda Verschut
  00:12:50 - 00:13:45 - Ingrid Bijl-Hofland
  00:13:45 - 00:13:46 - Max de Groot
  00:13:46 - 00:13:47 - Ingrid Bijl-Hofland
  00:13:47 - 00:14:13 - Rüstem Çetin
  00:14:13 - 00:15:00 - Max de Groot
  00:15:01 - 00:15:19 - Rüstem Çetin
  00:15:19 - 00:15:24 - Max de Groot
  00:15:24 - 00:16:14 - Rüstem Çetin
  00:16:14 - 00:16:26 - Max de Groot
  00:16:28 - 00:16:32 - Corina Kerkmans
  00:16:33 - 00:16:37 - Max de Groot
  00:16:37 - 00:16:56 - Rachid Karkache
  00:16:58 - 00:17:02 - Max de Groot
  00:17:02 - 00:17:19 - Linda Verschut
  00:17:19 - 00:17:21 - Max de Groot
  00:17:21 - 00:17:39 - Sophie Heesen
  00:17:40 - 00:17:41 - Max de Groot
  00:17:43 - 00:18:13 - Sandra Brouwer
  00:18:13 - 00:18:15 - Max de Groot
  00:18:16 - 00:18:42 - Jitske Flietstra
  00:18:42 - 00:18:50 - Max de Groot
  00:18:50 - 00:19:20 - Paul Ruijgrok
  00:19:20 - 00:19:26 - Max de Groot
  00:19:27 - 00:19:34 - Michel Klijmij - van der Laan
  00:19:34 - 00:19:35 - Max de Groot
  00:23:30 - 00:23:32 - Michel Klijmij - van der Laan
  00:23:33 - 00:23:58 - Max de Groot
  00:23:58 - 00:24:00 - Sandra Brouwer
  00:24:00 - 00:24:01 - Max de Groot
  00:24:01 - 00:24:26 - Sandra Brouwer
  00:24:26 - 00:24:38 - Max de Groot
  00:24:38 - 00:24:49 - Sandra Brouwer
  00:24:50 - 00:24:53 - Max de Groot
  00:24:55 - 00:25:01 - Max de Groot
  00:25:03 - 00:27:05 - Michel Klijmij - van der Laan
  00:27:08 - 00:27:10 - Max de Groot
  00:27:10 - 00:27:32 - Rüstem Çetin
  00:27:33 - 00:27:34 - Max de Groot
  00:27:34 - 00:31:39 - Michel Klijmij - van der Laan
  00:31:39 - 00:31:49 - Max de Groot
  00:31:51 - 00:32:27 - Mirjam Roos
  00:32:27 - 00:32:28 - Max de Groot
  00:32:30 - 00:32:51 - Sophie Heesen
  00:32:52 - 00:32:53 - Max de Groot
  00:32:54 - 00:33:01 - Rachid Karkache
  00:33:01 - 00:33:03 - Max de Groot
  00:33:03 - 00:33:44 - Paul Ruijgrok
  00:33:44 - 00:33:45 - Max de Groot
  00:33:45 - 00:34:06 - Margreeth van Dijk
  00:34:07 - 00:34:08 - Max de Groot
  00:34:09 - 00:34:40 - Gerard Wijland
  00:34:40 - 00:34:41 - Max de Groot
  00:34:43 - 00:35:33 - Corina Kerkmans
  00:35:33 - 00:35:35 - Max de Groot
  00:35:36 - 00:36:16 - Linda Verschut
  00:36:16 - 00:36:18 - Max de Groot
  00:36:18 - 00:37:00 - Rüstem Çetin
  00:37:00 - 00:37:02 - Max de Groot
  00:37:06 - 00:38:15 - Sandra Brouwer
  00:38:15 - 00:38:16 - Max de Groot
  00:38:17 - 00:38:59 - Jitske Flietstra
  00:38:59 - 00:39:01 - Max de Groot
  00:39:03 - 00:39:41 - Theresia Uittenbroek Kamphuis
  00:39:41 - 00:39:45 - Max de Groot
  00:39:46 - 00:39:48 - Michel Klijmij - van der Laan
  00:39:48 - 00:39:49 - Max de Groot
  00:39:49 - 00:39:51 - Michel Klijmij - van der Laan
  00:39:51 - 00:39:52 - Max de Groot
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 4

 4. 5

  Beeldvorming over de startnotitie Burgerparticipatie. Voorafgaand aan de vergadering heeft de commissie de mogelijkheid tot het stellen van technische vragen op schrift. Deze worden onderstaand in de bijlage geplaatst. Tijdens de vergadering heeft de commissie de mogelijkheid tot het stellen van technische vervolgvragen en politieke vragen aan de wethouder. Mocht de commissie oordeelsvorming nodig achten, dan vindt deze vergadering plaats op 6 maart 2024.


  Toelichting:


  Direct na de gemeenteraadsverkiezingen en tijdens de vorming van het bestuursakkoord heeft de raad besloten om een aantal onderwerpen raadsbreed op te pakken en aan te wijzen als raadsvrij onderwerp. Eén van de vrije onderwerpen is burgerparticipatie. De raad heeft hierover eerder dit jaar met elkaar van gedachten gewisseld.


  In de startnotitie worden voorstellen gedaan voor kaders en uitgangspunten bij het vormgeven van burgerparticipatie enerzijds en de omgang met bewonersinitiatieven anderzijds. Ook komt het burgerberaad als mogelijk experimenteermiddel aan bod en maakt het college via scenario's inzichtelijk wat nodig is voor een goede doorwerking van dit onderwerp. Bij de totstandkoming van deze startnotitie is nadrukkelijk gebruik gemaakt van de inbreng van de raad. De startnotitie is richtinggevend ter voorbereiding op een nieuwe participatieverordening. Via dit voorstel wordt invulling gegeven aan de toezegging om de startnotitie conform aangekondigde elementen aan de raad te presenteren.

  00:48:23 - 00:48:24 - Michel Klijmij - van der Laan
  00:48:24 - 00:48:36 - Max de Groot
  00:48:37 - 00:48:39 - Michel Klijmij - van der Laan
  00:48:42 - 00:49:36 - Michel Klijmij - van der Laan
  00:49:36 - 00:49:40 - Max de Groot
  00:49:41 - 00:49:50 - Mirjam Roos
  00:49:50 - 00:49:51 - Michel Klijmij - van der Laan
  00:49:51 - 00:50:18 - Mirjam Roos
  00:50:19 - 00:53:12 - Michel Klijmij - van der Laan
  00:53:12 - 00:53:15 - Max de Groot
  00:53:15 - 00:53:16 - Michel Klijmij - van der Laan
  00:53:17 - 00:53:43 - Gerard Wijland
  00:53:43 - 00:53:45 - Max de Groot
  00:53:45 - 00:54:23 - Michel Klijmij - van der Laan
  00:54:23 - 00:54:25 - Max de Groot
  00:54:26 - 00:55:04 - Paul Ruijgrok
  00:55:04 - 00:55:05 - Max de Groot
  00:55:05 - 00:57:51 - Michel Klijmij - van der Laan
  00:57:51 - 00:57:55 - Max de Groot
  00:57:55 - 00:58:11 - Corina Kerkmans
  00:58:11 - 00:58:12 - Max de Groot
  00:58:12 - 01:00:29 - Michel Klijmij - van der Laan
  01:00:29 - 01:00:30 - Max de Groot
  01:00:30 - 01:00:39 - Rachid Karkache
  01:00:39 - 01:00:40 - Max de Groot
  01:00:40 - 01:01:38 - Michel Klijmij - van der Laan
  01:01:38 - 01:01:41 - Max de Groot
  01:01:41 - 01:02:06 - Sandra Brouwer
  01:02:06 - 01:02:14 - Michel Klijmij - van der Laan
  01:02:14 - 01:02:17 - Max de Groot
  01:02:17 - 01:02:19 - Michel Klijmij - van der Laan
  01:02:19 - 01:04:11 - Michel Klijmij - van der Laan
  01:04:11 - 01:04:48 - Max de Groot
  01:04:49 - 01:05:00 - Max de Groot
  01:05:02 - 01:05:09 - Michel Klijmij - van der Laan
  01:05:09 - 01:05:33 - Max de Groot
  01:05:34 - 01:05:38 - Mirjam Roos
  01:05:40 - 01:05:56 - Max de Groot
  01:05:56 - 01:06:13 - Paul Ruijgrok
  01:06:14 - 01:06:34 - Max de Groot
  01:06:35 - 01:07:10 - Corina Kerkmans
  01:07:10 - 01:07:13 - Max de Groot
  01:07:14 - 01:07:28 - Gerard Wijland
  01:07:28 - 01:07:31 - Max de Groot
  01:07:31 - 01:07:32 - Gerard Wijland
  01:07:32 - 01:08:03 - Max de Groot
  01:08:05 - 01:08:06 - Max de Groot
  01:11:18 - 01:11:24 - Max de Groot
  01:11:40 - 01:13:07 - Max de Groot
  01:13:09 - 01:13:37 - Sophie Heesen
  01:13:38 - 01:13:47 - Max de Groot
  01:13:47 - 01:15:10 - Rüstem Çetin
  01:15:10 - 01:15:17 - Max de Groot
  01:16:19 - 01:16:21 - Anna van Popering
  01:16:21 - 01:16:26 - Max de Groot
  01:16:26 - 01:18:13 - Anna van Popering
  01:18:16 - 01:18:27 - Max de Groot
  01:18:29 - 01:19:24 - Theresia Uittenbroek Kamphuis
  01:19:24 - 01:19:26 - Max de Groot
  01:19:29 - 01:19:55 - Maartje te Hennepe
  01:19:55 - 01:19:57 - Max de Groot
  01:19:59 - 01:20:02 - Max de Groot
  01:20:03 - 01:20:05 - Max de Groot
  01:20:05 - 01:20:37 - Rachid Karkache
  01:20:37 - 01:20:44 - Max de Groot
  01:20:44 - 01:21:24 - Rüstem Çetin
  01:21:24 - 01:21:31 - Max de Groot
  01:21:31 - 01:22:46 - Bo Boxma
  01:22:46 - 01:22:49 - Max de Groot
  01:22:49 - 01:22:55 - Anna van Popering
 5. 6

  Beeldvorming over de Lokale Inclusie agenda 2024-2025. Voorafgaand aan de vergadering heeft de commissie de mogelijkheid tot het stellen van technische vragen op schrift. Deze worden onderstaand in de bijlage geplaatst. Tijdens de vergadering heeft de commissie de mogelijkheid tot het stellen van technische vervolgvragen en politieke vragen aan de wethouder. Mocht de commissie oordeelsvorming nodig achten, dan vindt deze vergadering plaats op 6 maart 2024.


  Toelichting:
  In februari 2022 is de Lokale Inclusie Agenda vastgesteld. Met de raad is de afspraak gemaakt dat de inclusieagenda iedere twee jaar wordt herijkt. Dat betekent dat eind vorig jaar - na een participatieproces - een nieuw uitvoeringprogramma Lokale Inclusie Agenda is opgesteld voor de periode 2024-2025.


  De Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) en Cliëntenraad zijn verzocht advies uit te brengen aangaande het concept uitvoeringsprogramma.
  Bij de stukken is de concept reactiebrief van het college op het advies van de GASD/GCR toegevoegd. Tevens zijn aanscherpingen/ aanvullingen aangebracht in de Lokale Inclusie Agenda 2024-2025, naar aanleiding van het advies.

  01 Ingekomen stukken: Samenleving

  Onderwerp
  Reactie GAB Zienswijze LIA
  01:26:52 - 01:26:53 - Anna van Popering
  01:26:57 - 01:27:02 - Max de Groot
  01:27:02 - 01:27:10 - Anna van Popering
  01:27:10 - 01:27:39 - Michel Klijmij - van der Laan
  01:27:39 - 01:27:41 - Max de Groot
  01:27:41 - 01:27:56 - Theresia Uittenbroek Kamphuis
  01:27:57 - 01:28:48 - Michel Klijmij - van der Laan
  01:28:49 - 01:28:51 - Max de Groot
  01:28:51 - 01:29:49 - Anna van Popering
  01:29:49 - 01:29:50 - Rachid Karkache
  01:29:50 - 01:29:51 - Max de Groot
  01:29:51 - 01:29:57 - Rachid Karkache
  01:29:57 - 01:29:58 - Max de Groot
  01:29:58 - 01:31:33 - Anna van Popering
  01:31:33 - 01:31:35 - Max de Groot
  01:31:36 - 01:32:00 - Rüstem Çetin
  01:32:01 - 01:32:52 - Anna van Popering
  01:32:53 - 01:33:07 - Max de Groot
  01:33:07 - 01:33:39 - Maartje te Hennepe
  01:33:39 - 01:33:47 - Max de Groot
  01:33:47 - 01:33:50 - Sophie Heesen
  01:33:50 - 01:33:52 - Max de Groot
  01:33:52 - 01:34:20 - Rachid Karkache
  01:34:20 - 01:34:27 - Max de Groot
  01:34:28 - 01:35:19 - Rüstem Çetin
  01:35:19 - 01:35:24 - Max de Groot
  01:35:25 - 01:35:52 - Theresia Uittenbroek Kamphuis
  01:35:52 - 01:35:56 - Max de Groot
  01:35:57 - 01:35:58 - Max de Groot
  01:35:58 - 01:36:14 - Maartje te Hennepe
  01:36:14 - 01:36:19 - Max de Groot
  01:39:25 - 01:39:28 - Max de Groot
  01:39:28 - 01:41:07 - Anna van Popering
  01:41:07 - 01:41:17 - Max de Groot
  01:41:17 - 01:41:36 - Linda Verschut
  01:41:36 - 01:41:57 - Max de Groot
  01:41:57 - 01:42:28 - Bo Boxma
  01:42:31 - 01:43:09 - Anna van Popering
  01:43:09 - 01:43:18 - Max de Groot
  01:43:18 - 01:43:30 - Anna van Popering
  01:43:31 - 01:43:54 - Max de Groot
  01:43:54 - 01:44:07 - Mirjam Roos
  01:44:07 - 01:44:09 - Max de Groot
  01:44:11 - 01:44:56 - Max de Groot
 6. 7

  De raad heeft tijdens de Begrotingsraad in november 2023 aangegeven behoefte te hebben om aan de voorkant meegenomen te worden bij de actualisatie van het beleidskader. Daarom wordt de gemeenteraad in een vroegtijdig stadium betrokken bij de actualisatie van het beleidskader. Tijdens de beeldvormende  werksessie worden aan de gemeenteraad een aantal keuzes/dilemma’s voorgelegd waarmee richting wordt gegeven aan het nieuwe beleidskader. Voorafgaand wordt u geïnformeerd over het onderwerp middels een presentatie.


  De input vanuit de werksessie met de gemeenteraad zal worden gebruikt voor het voltooien van het concept van het beleidskader armoede en schulden.  Deze input wordt genoteerd in een raadsmemo en toegevoegd aan de uiteindelijke stukken. Dit is nadrukkelijk een eerste keer beeldvorming, ter voltooien van de conceptversie.


  Mocht het niet mogelijk zijn het onderwerp af te ronden op 14 februari 2024, dan is er de mogelijkheid tot uitwijken naar 26 februari 2024.

  01:51:31 - 01:51:44 - Sarah Kastanje
  01:51:46 - 01:51:51 - Sarah Kastanja
  01:53:39 - 01:53:40 - Jan Kees Oppelaar
  01:53:42 - 01:53:43 - Jan Kees Oppelaar
  01:57:46 - 01:57:51 - Max de Groot
  01:58:16 - 01:59:26 - Max de Groot
  01:59:26 - 02:00:56 - Jan Kees Oppelaar
  02:00:56 - 02:01:20 - Max de Groot
  02:01:20 - 02:01:28 - Gerard Wijland
  02:01:28 - 02:01:46 - Max de Groot
  02:01:48 - 02:37:39 - Sarah Kastanja
  02:37:39 - 02:38:41 - Max de Groot
  02:38:42 - 02:39:31 - Bo Boxma
  02:39:31 - 02:39:33 - Max de Groot
  02:39:34 - 02:40:16 - Jitske Flietstra
  02:40:16 - 02:40:17 - Max de Groot
  02:40:18 - 02:40:40 - Kejan Beemer
  02:40:40 - 02:40:41 - Max de Groot
  02:40:42 - 02:41:08 - Mirjam Roos
  02:41:09 - 02:41:10 - Max de Groot
  02:41:10 - 02:41:27 - Sophie Heesen
  02:41:28 - 02:41:29 - Max de Groot
  02:41:29 - 02:41:50 - Sjane-Marie Koppers
  02:41:50 - 02:41:52 - Max de Groot
  02:41:52 - 02:43:01 - Margreeth van Dijk
  02:43:01 - 02:43:02 - Max de Groot
  02:43:04 - 02:43:42 - Gerard Wijland
  02:43:42 - 02:43:43 - Max de Groot
  02:43:44 - 02:44:03 - Beatrijs Lubbers
  02:44:04 - 02:44:05 - Max de Groot
  02:44:05 - 02:44:43 - Linda Verschut
  02:44:43 - 02:44:44 - Max de Groot
  02:44:44 - 02:45:04 - Rüstem Çetin
  02:45:04 - 02:45:09 - Max de Groot
  02:45:15 - 02:45:16 - Max de Groot
  02:55:54 - 02:56:30 - Max de Groot
  02:56:30 - 02:57:35 - Jan Kees Oppelaar
  02:57:35 - 02:57:36 - Max de Groot
  02:57:36 - 02:57:37 - Jan Kees Oppelaar
  02:57:37 - 02:57:49 - Gerard Wijland
  02:57:49 - 02:57:51 - Jan Kees Oppelaar
  02:57:51 - 02:57:54 - Gerard Wijland
  02:57:54 - 02:57:55 - Max de Groot
  02:57:59 - 02:58:02 - Jan Kees Oppelaar
  02:58:02 - 02:58:13 - Max de Groot
  02:58:13 - 02:58:15 - Jan Kees Oppelaar
  02:58:15 - 02:58:18 - Max de Groot
  02:58:18 - 02:58:37 - Gerard Wijland
  02:58:37 - 02:58:38 - Max de Groot
  02:58:38 - 03:00:28 - Jan Kees Oppelaar
  03:00:28 - 03:00:31 - Max de Groot
  03:00:38 - 03:00:39 - Max de Groot
  03:00:39 - 03:02:51 - Daniëlle Rexwinkel
  03:02:56 - 03:04:08 - Sarah Kastanja
  03:04:08 - 03:04:09 - Max de Groot
  03:04:09 - 03:04:10 - Sarah Kastanja
  03:04:10 - 03:04:46 - Gerard Wijland
  03:04:46 - 03:04:47 - Max de Groot
  03:04:47 - 03:05:30 - Sarah Kastanja
  03:05:30 - 03:05:32 - Max de Groot
  03:05:32 - 03:07:38 - Sarah Kastanja
  03:07:38 - 03:07:41 - Max de Groot
  03:07:41 - 03:08:06 - Sarah Kastanja
  03:08:06 - 03:08:13 - Max de Groot
  03:08:13 - 03:08:27 - Sarah Kastanja
  03:08:27 - 03:08:28 - Max de Groot
  03:08:28 - 03:08:39 - Rüstem Çetin
  03:08:40 - 03:09:05 - Daniëlle Rexwinkel
  03:09:06 - 03:09:30 - Max de Groot
  03:09:30 - 03:09:38 - Sophie Heesen
  03:09:38 - 03:10:12 - Max de Groot
  03:10:12 - 03:10:19 - Rüstem Çetin
  03:10:19 - 03:10:42 - Max de Groot
 7. 8

  Voorstel aan de commissie is om de zienswijze al hamerstuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 13 maart 2024.


  Toelichting:
  Door de aanpassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is een aantal aanpassingen nodig in de gemeenschappelijke regeling Promen. Voor het in overeenstemming brengen van de gemeenschappelijke regeling (GR) met de Wgr geldt een overgangstermijn van twee jaar na de datum van inwerkingtreding, dus tot 1 juli 2024. De gewijzigde GR die nu in concept voorligt heeft alle benodigde wijzigingen in zich.

 8. 9
  Rondvraag (conform artikel 11, verordening op de commissies)
 9. 10
  Sluiting