Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Stad

woensdag 9 februari 2022

20:00 - 23:00

Locatie
Virtueel via ZOOM
Voorzitter
E.J. (Egbert-Jan) Kuijlaars
Toelichting

Commissiegriffier: Cecile Bus

Uitzending

Agendapunten

 1. Meepraten over dit onderwerp kan door uiterlijk 9 februari 2022 om 12.00 uur een mail te sturen aan griffie@gouda.nl. Vermeld daarbij in ieder geval het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

  Nb! De geheime bijlage Financiële kaders/businesscase Westergouwe ligt op afspraak bij de griffie ter inzage.

  Doel van het geactualiseerde ‘Masterplan Westergouwe 2.0’ is om een goede basis te leggen
  voor de planvorming en realisatie van de 2e helft van Westergouwe. Het Masterplan ziet op de
  bouw van ca. 2160 woningen, maatschappelijke en commerciële voorzieningen, openbare
  ruimte en groen- en waterstructuren.

  Het Masterplan geeft een visie en ontwerp van de hoofdlijnen van de ruimtelijke structuren, het
  bouwprogramma en de actuele maatschappelijke opgaven en beleidsvisies. Het Masterplan
  heeft in principe een looptijd tot einde project (2034 op basis van huidige verwachting) en moet
  daarom voldoende flexibel zijn om noodzakelijke aanpassingen te kunnen opvangen. Het
  Masterplan wordt meer concreet uitgewerkt in stedenbouwkundige plannen, bestemmingsplan
  en beheerplannen.

 2. Meepraten over dit onderwerp kan door uiterlijk 9 februari 2022 om 12.00 uur een mail te sturen aan griffie@gouda.nl. Vermeld daarbij in ieder geval het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

  Een regeling opkoopbescherming heeft twee doelen. De eerste is meer kansen bieden aan woningkopers, die geen belegger zijn. Onder andere starters en middeninkomens worden hier enigszins mee geholpen. Het tweede doel is het behouden of verbeteren van de leefbaarheid van de wijk.

  5 Toezeggingen Commissie Fysieke leefomgeving

  Titel
  Opkoopbescherming
 3. Meepraten over dit onderwerp kan door uiterlijk 9 februari 2022 om 12.00 uur een mail te sturen aan griffie@gouda.nl. Vermeld daarbij in ieder geval het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

  Veel reclamefolders worden ongelezen weggegooid. Uit onderzoek van de VNG blijkt dat invoering van de Ja Ja sticker leidt tot 25% minder reclamefolders en tot een vermindering van 5% van de totale hoeveelheid oud papier in Gouda. Uit een enquête blijkt dat een meerderheid van de inwoners het een goed idee vindt. Daartegenover staat wel dat er structureel extra capaciteit voor handhaving nodig is.
  Voorgesteld wordt om de Ja Ja sticker in te voeren. Invoering van de Ja Ja sticker in overeenstemming met het coalitie akkoord en met twee raadsmoties. Voor de invoering van de Ja/Ja-sticker is een wijziging van de Afvalstoffenverordening nodig.