Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Stad

maandag 24 januari 2022

20:00 - 21:45

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
Paul Ruijgrok
Toelichting

Commissiegriffier: Cecile Bus
Portefeuillehouder: Michel Klijmij-van der Laan

Uitzending

Agendapunten

 1. Meepraten over dit onderwerp kan door uiterlijk 24 januari a.s. om 12.00 uur een mail te sturen aan griffie@gouda.nl. Vermeld daarbij in ieder geval het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

  Bewoners van het gebied hebben alternatieve plannen ontwikkeld voor de plannen van het college voor de herinrichting van de Nieuwehaven. Zij willen de 14 platanen behouden, voldoende parkeerplaatsen en extra aandacht voor de flora en fauna aan weerszijde van de straat. Zij verzochten het college dit alternatieve plan gelijkwaardig uit te werken. Het college heeft hier afwijzend op gereageerd en de raad hierover d.m.v. een raadsmemo geïnformeerd.

  In de raadsvergadering van 9 december jl. is door de fracties GBG, GOPO, Gouda’s 50+, SP en PvdD een motie ingediend over de plannen voor de herinrichting van de Nieuwehaven. Zij zijn van mening dat door een rommelig verloop onvoldoende inhoudelijk gesproken is over dit onderwerp. Zij hebben dit onderwerp daarom opnieuw geagendeerd.

  Zij willen naar aanleiding van de raadsmemo een uitspraak van de verantwoordelijk wethouder. Van de andere fracties vragen zij een standpunt om de plannen van de gemeente en de alternatieve plannen van de bewoners gelijktijdig en gelijkwaardig in gezamenlijk overleg uit te laten uitwerken door het ontwerpbureau van de gemeente.

  5 Toezeggingen Commissie Fysieke leefomgeving

  Titel
  Verbeteren Participatieprocessen
 2. 1 Ingekomen stukken: Fysieke leefomgeving

  Onderwerp
  Brief BPB aan Raad Herinrichting Nieuwe Haven