Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Fysieke leefomgeving

maandag 12 september 2022

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
E. (Egbert-Jan) Kuijlaars
Toelichting

Wensen en bedenkingen
Commissiegriffier: Erwin Bok
Portefeuillehouders: Pieter Verhoeve, Rogier Tetteroo, Ambtelijk ondersteuner: Renate Elling
Gast: Annette Bos (COA)

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Belangstellenden kunnen deze bijeenkomst live volgen via de webcast: www.gouda.nl/raad

 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

  Op 18 juli 2022 is de gemeenteraad ervan op de hoogte gesteld dat de onderhandelingen tussen het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de eigenaar van het Goudse Poortgebouw op niets zijn uitgelopen. Het COA is vervolgens op zoek gegaan naar een andere locatie in Gouda voor het vestigen van een asielzoekerscentrum.
  Het COA heeft in het Molenwiekgebouw aan de Groningenweg 6 een nieuwe locatie gevonden. Op 6 september is een schriftelijk verzoek van het COA ontvangen om, gelet op de huidige asielcrisis, deze locatie zo snel als mogelijk in gebruik te nemen: eerst als een tijdelijke opvanglocatie en uiteindelijk als permanente vestiging.
  Concreet vraagt het COA of de gemeente bereid is om mee te werken aan de komst van een tijdelijke opvanglocatie voor 350 asielzoekers voor de duur van maximaal 5 jaar, waarbij gelijktijdig de mogelijkheden worden verkend voor het omzetten naar een permanente opvanglocatie. Dit onderzoek wil het COA uitvoeren met de gemeente en andere geïnteresseerden. Voor beide scenario’s wordt, net als bij de plannen voor het Goudse Poortgebouw, gedacht aan de realisatie van een gebouw met een combinatie van functies. Het is de bedoeling dat in het Molenwiekgebouw een unieke mix van wonen, werken en ontmoeten een plek krijgt waardoor meerwaarde wordt gecreëerd voor Gouda. Deze opzet draagt ook bij aan een goede inburgering van de asielzoekers.
  De raad wordt gevraagd haar wensen en bedenkingen kenbaar te maken voor de eerste vraag van het COA, namelijk de tijdelijke opvang mogelijk maken van 350 asielzoekers in het Molenwiekgebouw.
  Gezien de dermate impact voor de gemeente en het voornemen om dit besluit in gezamenlijkheid te nemen, wordt het besluit ter Wensen & bedenkingen aangeboden aan de raad door het college.


  Indien men zich voor 12 september 12.00 uur meldt bij de griffie (griffie@gouda.nl of tel. 0182-589197) kunnen belanghebbenden inspreken en daarmee de commissieleden van nadere informatie voorzien.

  01 Ingekomen stukken: Fysieke leefomgeving

  Onderwerp
  Voorgenomen plannen gebouw Molenwiek
 4. 4
  Sluiting