Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Stad

maandag 21 februari 2022

19:00 - 23:00

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
E.J. (Egbert-Jan) Kuijlaars
Toelichting

Commissiegriffier: Cecile Bus

Uitzending

Agendapunten

 1. DEBATPUNTEN INGEBRACHT VOORAFGAAND AAN VERGADERING

  Advies MER
  1.Advies cie MER: hoe gaan we om met het advies van de commissie MER (D66)
  Prioriteren
  2.Wel/niet prioriteren: vanavond wel of niet thema’s prioriteren (D66)
  3.De invulling van thema’s met overwegend problemen of knelpunten in de leefomgeving, op basis van het rad voor de leefomgeving, middels nadere uitwerking in omgevingsprogramma’s en sectoraal beleid voor een integrale omgevingsvisie. (VVD)
  4.Thematische uitwerking eerst: De Omgevingsvisie heeft een nadere uitwerking nodig. We willen eerst thematische uitwerkingen en daarna pas Omgevingsplannen (CU)
  5.Thematische uitwerking ‘Ruimtelijke krapte’ en ‘Gezondheid’ eerst. Wij willen graag een thematische uitwerking op onderdelen die voortkomen uit het advies van de commissie MER. Wij stellen voor een thematische uitwerking te doen ten aanzien van ‘Ruimtelijke krapte’ en van ‘Gezondheid’. (CU)
  6.Eerst themauitwerking ‘Ruimtelijke krapte’ vóór functieverandering. Er worden nu gebieden aangewezen voor ‘functieverandering’, zoals een deel van de Kromme Gouwe en GouwePark II. We willen eerst een uitwerking van het thema Ruimtelijke krapte, voordat we deze functieverandering willen.
  7.Kavelpaspoorten: Hoe worden de omgevingsvisie en de ambities die we als stad hebben goed verankerd in de uitvoering van de grote projecten en kunnen kavelpaspoorten helpen bij eventuele prioriteitstelling. Willen we de kavelpaspoorten dan op de wijze die de memo voorstelt? (CU)
  Vervolgproces
  8.Vervolgtraject Het borgen van evaluatie, kennis en kwaliteit voor een sterk vervolgtraject voor de invoering van de omgevingswet en nadere uitwerking van de omgevingsvisie (VVD)
  9.Hoe verder aan de slag: hoe verder aan de slag met omgevingsvisie (D66)

 2. Doel van het geactualiseerde ‘Masterplan Westergouwe 2.0’ is om een goede basis te leggen
  voor de planvorming en realisatie van de 2e helft van Westergouwe. Het Masterplan ziet op de
  bouw van ca. 2160 woningen, maatschappelijke en commerciële voorzieningen, openbare
  ruimte en groen- en waterstructuren.

  Het Masterplan geeft een visie en ontwerp van de hoofdlijnen van de ruimtelijke structuren, het
  bouwprogramma en de actuele maatschappelijke opgaven en beleidsvisies. Het Masterplan
  heeft in principe een looptijd tot einde project (2034 op basis van huidige verwachting) en moet
  daarom voldoende flexibel zijn om noodzakelijke aanpassingen te kunnen opvangen. Het
  Masterplan wordt meer concreet uitgewerkt in stedenbouwkundige plannen, bestemmingsplan
  en beheerplannen.