Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 14 juli 2021

17:00 - 23:00

Locatie
De Goudse Waarden - Kanaalstraat 31, 2801 SH, Gouda
Voorzitter
Pieter Verhoeve
Toelichting

Kadernota

Griffier: Eleonore Karman
Voorzitter: Pieter Verhoeve

Uitzending

Agendapunten

De kadernota is het document waarmee de raad de kaders aangeeft waarbinnen het college de programmabegroting kan gaan opstellen. De raad geeft daarbij zowel de inhoudelijke als de financiële kaders aan. De kadernota wordt in de programmabegroting 2022 – 2025 uitgewerkt die vervolgens in november door de raad wordt vastgesteld.

In deze besluitvormende raadsvergadering vindt de behandeling in 1e termijn van de Kadernota als volgt plaats:

  • Fracties beginnen met hun inbreng in eerste termijn hierbij kan het voorstel over de 2e begrotingswijziging 2021 betrokken worden
  • Korte schorsing
  • Het college geeft een reactie op hetgeen gezegd is (1e termijn)

De spreekvolgorde die gehanteerd wordt is om en om van grootse coalitiepartij – grootste oppositiepartij en zo verder:
D66 – VVD – CU – GoPo – PvdA – SGP – CDA – SP – GL – PvdD

In deze 2e termijn krijgen de fracties de gelegenheid te reageren op hetgeen in de 1e termijn door zowel het college als andere fracties is gezegd.

  • Eerder aangekondigde moties en amendementen worden ingediend
  • Korte schorsing
  • Reactie college (tweede termijn).

De volgorde vanuit de 1e termijn wordt hierbij gehanteerd.
D66 – VVD – CU – GoPo – PvdA – SGP – CDA – SP – GL – PvdD

(Alle fractievoorzitters: 3 minuten spreektijd)

Diverse oorzaken en ontwikkelingen geven aanleiding tot het actualiseren van de lopende begroting en wijziging van het concerninvesteringsplan.

Resultaat stemming
Resultaat stemming

De kadernota is het document waarin de raad de kaders aangeeft waarbinnen het college de programmabegroting kan gaan opstellen.

Resultaat stemming
Resultaat stemming
Resultaat stemming
Resultaat stemming
Resultaat stemming
Resultaat stemming
Resultaat stemming