Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 30 juni 2021

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Pieter Verhoeve
Start
vrijdag 2 juli 2021 13:25
Eind
vrijdag 2 juli 2021 13:26
Toelichting

Griffier: Eleonore Karman
Voorzitter: burgemeester Pieter Verhoeve

Uitzending

Agendapunten

 1. 0
  Opening Raadsvergadering
 2. 1

 3. 2

  Gelegenheid tot het geven van een korte terugkoppeling door raadsleden die vanuit de raad benoemd zijn in: Programmaraad, Auditcommissie, Klankbordgroep Regio Midden Holland, Groenalliantie, Raadsbreed werken.
  Gelegenheid tot het doen van korte mededelingen door collegeleden.

 4. 3

  Gelegenheid tot het stellen van vragen over de voortgang van openstaande moties.

 5. 4

  Gelegenheid tot mondelinge beantwoording of het stellen van vragen naar aanleiding van schriftelijke beantwoording.

 6. 5

  Per 1 januari 2021 kunnen gemeenten in hun huisvestingsverordening instrumenten opnemen voor het toezicht op en de handhaving van de ongewenste neveneffecten van de toeristische verhuur van woonruimte. Een van die instrumenten is een registratieplicht voor toeristische verhuur. Invoering van deze registratieplicht is wenselijk om inzicht krijgen in de omvang en locaties van toeristische verhuur en om toezicht te kunnen houden. Door de registratieplicht wordt de informatiepositie van de gemeente verbeterd. Ook kan de registratie gebruikt worden voor het effectief innen van toeristenbelasting. Registreren kan op eenvoudige wijze digitaal gedaan worden en kost de verhuurder niets. De registratie geldt voor alle woningen die tegen betaling voor verblijf worden aangebonden aan personen die niet als ingezetene zijn ingeschreven in de gemeente. Het maakt niet uit of de woning geheel wordt verhuurd (vakantieverhuur), voor een deel, of het eenmalig gebeurt of met een hogere frequentie.

 7. 6

  Als gevolg van de coronacrisis heeft het college en de gemeenteraad eerder besluiten genomen over het
  verlenen van huurkortingen aan huurders van gemeentelijke gebouwen, die onevenredig hard zijn
  getroffen door de crisis. Door de lockdown werden huurders geconfronteerd met wegvallende inkomsten
  en doorlopende kosten.

 8. 7.a.1

  Stemuitslag

  voor 32%
  tegen 68%
  voor
  Fractie GoPo (3), Fractie SGP (2), Fractie VVD (4), Fractie G50+ (2)
  tegen
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (4), Fractie GL (3), Fractie PvdA (4), Fractie PvdD (1), Fractie CU (4), Fractie G50+ (1), Fractie GBG (1), Fractie SP (1)
 9. 7.a.2

  Stemuitslag

  voor 29%
  tegen 71%
  voor
  Fractie GoPo (3), Fractie SGP (2), Fractie VVD (4), Fractie G50+ (1)
  tegen
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (4), Fractie GL (3), Fractie PvdA (4), Fractie PvdD (1), Fractie CU (4), Fractie G50+ (2), Fractie GBG (1), Fractie SP (1)
 10. 7.b

  Stemuitslag

  voor 73%
  tegen 27%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (4), Fractie GL (3), Fractie GoPo (3), Fractie PvdA (4), Fractie CU (4), Fractie GBG (1), Fractie SP (1)
  tegen
  Fractie PvdD (1), Fractie SGP (2), Fractie VVD (3), Fractie G50+ (3)
 11. 7.c

  Besluitvorming

  • De RES dient te worden vastgesteld door zowel de gemeenteraden als Provinciale Staten als de algemeen besturen van de drie betrokken waterschappen.
  • In de provincie zal de RES op 26 mei in de commissie en op 16 juni a.s door Provinciale Staten worden behandeld.
  • De drie waterschappen behandelen de RES is hun commissies tussen 3 en 16 juni en eind juni in hun Verenigde Vergaderingen (Algemeen Besturen)
  • Na besluitvorming over de RES in de raden op respectievelijk 23, 29 en 30 juni a.s.:
   o zal de RES tezamen met aangenomen moties worden aangeboden aan NP RES
   o zullen de bestuurders en de stuurgroep zich gezamenlijk buigen over de aangenomen moties en deze meenemen in de uitlijning van het vervolgproces
   o voor het vervolgproces naar de RES 2.0 zal deze zomer een plan van aanpak worden opgesteld
   o in dat plan van aanpak zullen ook voorstellen worden gedaan hoe de raden lokaal en regionaal bij het vervolgproces betrokken zullen worden
   o het plan van aanpak zal na de zomer in concept in alle colleges en daarna met de regionale klankbordgroep raadsleden worden besproken
   o vervolgens zal dit met alle raden gedeeld worden
 12. 7.c.3

  Stemuitslag

  voor 82%
  tegen 18%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (4), Fractie GL (3), Fractie GoPo (2), Fractie PvdA (4), Fractie PvdD (1), Fractie SGP (2), Fractie CU (4), Fractie G50+ (2), Fractie GBG (1), Fractie SP (1)
  tegen
  Fractie GoPo (1), Fractie VVD (4), Fractie G50+ (1)

  04 Moties

  Titel
  Behoud van functies
 13. 7.c.4

  Stemuitslag

  voor 82%
  tegen 18%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (4), Fractie GL (3), Fractie GoPo (1), Fractie PvdA (4), Fractie PvdD (1), Fractie SGP (2), Fractie CU (4), Fractie G50+ (3), Fractie GBG (1), Fractie SP (1)
  tegen
  Fractie GoPo (2), Fractie VVD (4)

  04 Moties

  Titel
  Communicatie en participatie
 14. 7.c.5

  Stemuitslag

  voor 79%
  tegen 21%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (4), Fractie GL (3), Fractie GoPo (2), Fractie PvdA (4), Fractie PvdD (1), Fractie CU (4), Fractie G50+ (3), Fractie GBG (1), Fractie SP (1)
  tegen
  Fractie GoPo (1), Fractie SGP (2), Fractie VVD (4)

  04 Moties

  Titel
  Beleidskader 50% lokaal eigendom
 15. 7.c.6

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (4), Fractie GL (3), Fractie PvdA (4), Fractie PvdD (1), Fractie CU (4), Fractie G50+ (2), Fractie GBG (1), Fractie SP (1)
  tegen
  Fractie GoPo (3), Fractie SGP (2), Fractie VVD (4), Fractie G50+ (1)

  04 Moties

  Titel
  Houd de vaart er in!
 16. 7.c.7

  Stemuitslag

  voor 85%
  tegen 15%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (4), Fractie GL (3), Fractie GoPo (3), Fractie PvdA (4), Fractie PvdD (1), Fractie SGP (2), Fractie CU (4), Fractie G50+ (2), Fractie GBG (1), Fractie SP (1)
  tegen
  Fractie VVD (4), Fractie G50+ (1)

  04 Moties

  Titel
  Meer realisme in RES MH
 17. 7.c.8

  Stemuitslag

  voor 62%
  tegen 38%
  voor
  Fractie D66 (4), Fractie GL (3), Fractie PvdA (4), Fractie PvdD (1), Fractie CU (4), Fractie G50+ (3), Fractie GBG (1), Fractie SP (1)
  tegen
  Fractie CDA (4), Fractie GoPo (3), Fractie SGP (2), Fractie VVD (4)

  04 Moties

  Titel
  Niet afwachten maar onderzoek doen naar wind
 18. 7.c.9

  Stemuitslag

  voor 85%
  tegen 15%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (4), Fractie GL (3), Fractie GoPo (2), Fractie PvdA (4), Fractie PvdD (1), Fractie SGP (2), Fractie CU (4), Fractie G50+ (3), Fractie GBG (1), Fractie SP (1)
  tegen
  Fractie GoPo (1), Fractie VVD (4)

  04 Moties

  Titel
  Recyclebaar materiaal
 19. 7.c.10

  Stemuitslag

  voor 74%
  tegen 26%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (4), Fractie GL (3), Fractie PvdA (4), Fractie PvdD (1), Fractie CU (4), Fractie G50+ (3), Fractie GBG (1), Fractie SP (1)
  tegen
  Fractie GoPo (3), Fractie SGP (2), Fractie VVD (4)

  04 Moties

  Titel
  Sluit toepassing van de wind op voorhand niet uit
 20. 7.c.11

  Stemuitslag

  voor 85%
  tegen 15%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (4), Fractie GL (3), Fractie GoPo (2), Fractie PvdA (4), Fractie PvdD (1), Fractie SGP (2), Fractie CU (4), Fractie G50+ (3), Fractie GBG (1), Fractie SP (1)
  tegen
  Fractie GoPo (1), Fractie VVD (4)

  04 Moties

  Titel
  Systeem efficientie en systeem effectiviteit
 21. 7.d
  Goudse moties
 22. 7.d.1

  Stemuitslag

  voor 79%
  tegen 21%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (4), Fractie GL (3), Fractie PvdA (4), Fractie PvdD (1), Fractie SGP (2), Fractie CU (4), Fractie G50+ (3), Fractie GBG (1), Fractie SP (1)
  tegen
  Fractie GoPo (3), Fractie VVD (4)

  04 Moties

  Titel
  Zon op daken nieuwe gebouwen
 23. 8

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (4), Fractie GL (3), Fractie GoPo (3), Fractie PvdA (4), Fractie SGP (2), Fractie VVD (4), Fractie CU (4), Fractie G50+ (3), Fractie GBG (1), Fractie SP (1)
  tegen
  Fractie PvdD (1)
 24. 9.a.1

  Stemuitslag

  voor 82%
  tegen 18%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (4), Fractie GL (3), Fractie PvdA (4), Fractie PvdD (1), Fractie SGP (2), Fractie VVD (4), Fractie CU (4), Fractie GBG (1), Fractie SP (1)
  tegen
  Fractie GoPo (3), Fractie G50+ (3)
 25. 9.a.2
  Amendement (ingetrokken) GoPo VCP
 26. 9.b

  Stemuitslag

  voor 76%
  tegen 24%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (4), Fractie GL (3), Fractie PvdA (4), Fractie SGP (2), Fractie VVD (4), Fractie CU (4), Fractie GBG (1)
  tegen
  Fractie GoPo (3), Fractie PvdD (1), Fractie G50+ (3), Fractie SP (1)

  Bijlagen

  05 Toezeggingen Commissie Fysieke leefomgeving

  Titel
  Geen wijzigingen vergunningenplafond voordat er gesproken is met belanghebbenden
 27. 9.c.1
  Motie GoPo (ingetrokken) VCP autoluw maken
 28. 10.a.1

  Stemuitslag

  voor 41%
  tegen 59%
  voor
  Fractie GoPo (3), Fractie SGP (2), Fractie VVD (4), Fractie G50+ (3), Fractie GBG (1), Fractie SP (1)
  tegen
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (4), Fractie GL (3), Fractie PvdA (4), Fractie PvdD (1), Fractie CU (4)
 29. 10.b

  Stemuitslag

  voor 59%
  tegen 41%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (4), Fractie GL (3), Fractie PvdA (4), Fractie PvdD (1), Fractie CU (4)
  tegen
  Fractie GoPo (3), Fractie SGP (2), Fractie VVD (4), Fractie G50+ (3), Fractie GBG (1), Fractie SP (1)

  Bijlagen

 30. 10.c

  Bijlagen

 31. 10.d.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (4), Fractie GL (3), Fractie GoPo (3), Fractie PvdA (4), Fractie PvdD (1), Fractie SGP (2), Fractie VVD (4), Fractie CU (4), Fractie G50+ (3), Fractie GBG (1), Fractie SP (1)

  04 Moties

  Titel
  Van Loon voorbehoud
 32. 10.d.2

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (4), Fractie GL (3), Fractie GoPo (3), Fractie PvdA (4), Fractie SGP (2), Fractie VVD (4), Fractie CU (4), Fractie G50+ (3), Fractie GBG (1), Fractie SP (1)
  tegen
  Fractie PvdD (1)

  04 Moties

  Titel
  Kavelpaspoorten en participatie
 33. 11
  Moties Vreemd aan de orde van de dag
 34. 11.a

  Stemuitslag

  voor 85%
  tegen 15%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (4), Fractie GL (3), Fractie GoPo (3), Fractie PvdA (4), Fractie PvdD (1), Fractie SGP (2), Fractie VVD (4), Fractie CU (4)
  tegen
  Fractie G50+ (3), Fractie GBG (1), Fractie SP (1)

  04 Moties

  Titel
  Instellen raadscommissie vormen van onderzoek Turfmarktkerk
 35. 11.b

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (4), Fractie GL (3), Fractie GoPo (1), Fractie PvdA (4), Fractie PvdD (1), Fractie SGP (2), Fractie CU (4), Fractie GBG (1)
  tegen
  Fractie GoPo (2), Fractie VVD (4), Fractie G50+ (3), Fractie SP (1)

  04 Moties

  Titel
  Meer realisme in RES MH (compleet)
 36. 11.d
  Sluiting