Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 30 juni 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
Pieter Verhoeve
Start
vrijdag 2 juli 2021 13:25
Eind
vrijdag 2 juli 2021 13:26
Toelichting

Griffier: Eleonore Karman
Voorzitter: burgemeester Pieter Verhoeve

Uitzending

Agendapunten

Gelegenheid tot het geven van een korte terugkoppeling door raadsleden die vanuit de raad benoemd zijn in: Programmaraad, Auditcommissie, Klankbordgroep Regio Midden Holland, Groenalliantie, Raadsbreed werken.
Gelegenheid tot het doen van korte mededelingen door collegeleden.

Gelegenheid tot het stellen van vragen over de voortgang van openstaande moties.

Gelegenheid tot mondelinge beantwoording of het stellen van vragen naar aanleiding van schriftelijke beantwoording.

Per 1 januari 2021 kunnen gemeenten in hun huisvestingsverordening instrumenten opnemen voor het toezicht op en de handhaving van de ongewenste neveneffecten van de toeristische verhuur van woonruimte. Een van die instrumenten is een registratieplicht voor toeristische verhuur. Invoering van deze registratieplicht is wenselijk om inzicht krijgen in de omvang en locaties van toeristische verhuur en om toezicht te kunnen houden. Door de registratieplicht wordt de informatiepositie van de gemeente verbeterd. Ook kan de registratie gebruikt worden voor het effectief innen van toeristenbelasting. Registreren kan op eenvoudige wijze digitaal gedaan worden en kost de verhuurder niets. De registratie geldt voor alle woningen die tegen betaling voor verblijf worden aangebonden aan personen die niet als ingezetene zijn ingeschreven in de gemeente. Het maakt niet uit of de woning geheel wordt verhuurd (vakantieverhuur), voor een deel, of het eenmalig gebeurt of met een hogere frequentie.

Als gevolg van de coronacrisis heeft het college en de gemeenteraad eerder besluiten genomen over het
verlenen van huurkortingen aan huurders van gemeentelijke gebouwen, die onevenredig hard zijn
getroffen door de crisis. Door de lockdown werden huurders geconfronteerd met wegvallende inkomsten
en doorlopende kosten.

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Besluitvorming

 • De RES dient te worden vastgesteld door zowel de gemeenteraden als Provinciale Staten als de algemeen besturen van de drie betrokken waterschappen.
 • In de provincie zal de RES op 26 mei in de commissie en op 16 juni a.s door Provinciale Staten worden behandeld.
 • De drie waterschappen behandelen de RES is hun commissies tussen 3 en 16 juni en eind juni in hun Verenigde Vergaderingen (Algemeen Besturen)
 • Na besluitvorming over de RES in de raden op respectievelijk 23, 29 en 30 juni a.s.:
  o zal de RES tezamen met aangenomen moties worden aangeboden aan NP RES
  o zullen de bestuurders en de stuurgroep zich gezamenlijk buigen over de aangenomen moties en deze meenemen in de uitlijning van het vervolgproces
  o voor het vervolgproces naar de RES 2.0 zal deze zomer een plan van aanpak worden opgesteld
  o in dat plan van aanpak zullen ook voorstellen worden gedaan hoe de raden lokaal en regionaal bij het vervolgproces betrokken zullen worden
  o het plan van aanpak zal na de zomer in concept in alle colleges en daarna met de regionale klankbordgroep raadsleden worden besproken
  o vervolgens zal dit met alle raden gedeeld worden

Resultaat stemming

4 Moties

Titel
Behoud van functies

Resultaat stemming

4 Moties

Titel
Communicatie en participatie

Resultaat stemming

4 Moties

Titel
Beleidskader 50% lokaal eigendom

Resultaat stemming

4 Moties

Titel
Houd de vaart er in!

Resultaat stemming

4 Moties

Titel
Meer realisme in RES MH

Resultaat stemming

4 Moties

Titel
Niet afwachten maar onderzoek doen naar wind

Resultaat stemming

4 Moties

Titel
Recyclebaar materiaal

Resultaat stemming

4 Moties

Titel
Sluit toepassing van de wind op voorhand niet uit

Resultaat stemming

4 Moties

Titel
Systeem efficientie en systeem effectiviteit

Resultaat stemming

4 Moties

Titel
Zon op daken nieuwe gebouwen

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Bijlagen

5 Toezeggingen Commissie Fysieke leefomgeving

Titel
Geen wijzigingen vergunningenplafond voordat er gesproken is met belanghebbenden

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Bijlagen

Bijlagen

Resultaat stemming

4 Moties

Titel
Van Loon voorbehoud

Resultaat stemming

4 Moties

Titel
Kavelpaspoorten en participatie

Resultaat stemming

4 Moties

Titel
Instellen raadscommissie vormen van onderzoek Turfmarktkerk

Resultaat stemming

4 Moties

Titel
Meer realisme in RES MH (compleet)