Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 6 oktober 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Pieter Verhoeve
Toelichting

Griffier: Eleonore Karman
Voorzitter: burgemeester Pieter Verhoeve

Uitzending

Agendapunten

 1. Mevr. M. Kars (D66) heeft een verzoek tot tijdelijk ontslag ingediend. Volgens de Kieswet is dit bij o.a. ziekteverlof mogelijk.
  Dit tijdelijke verlof geldt voor 16 weken en in die periode wordt de zetel tijdelijk waargenomen door mevr. H. van der Wal.

 2. Gelegenheid tot het geven van een korte terugkoppeling door raadsleden die vanuit de raad benoemd zijn in: Programmaraad, Auditcommissie, Klankbordgroep Regio Midden Holland, Groenalliantie, Raadsbreed werken.
  Gelegenheid tot het doen van korte mededelingen door collegeleden.

 3. Gelegenheid tot het stellen van vragen over de voortgang van openstaande moties.

 4. Gelegenheid tot mondelinge beantwoording of het stellen van vragen naar aanleiding van schriftelijke beantwoording.

  GoPo heeft verzocht om mondelinge beantwoording van de art. 39 vragen (schriftelijke vragen) over Plantanen Nieuwe Haven (zie bijlage). Portefeuillehouder Niezen zal de vragen mondeling beantwoorden.

  5 Toezeggingen Commissie Samenleving

  Titel
  Openingstijden recreatief zwemmen en verbetering veiligheid Groenhovenbad
 5. Resultaat stemming

 6. Resultaat stemming

 7. Vanwege de wisseling van een raadslid (mevr. Van der wal) binenn de D66-fractie, dienen een aantal vacatures ingevuld te worden, waaronder de raadscommissie Stad, Bestuur en Samenleving. Ook de vrijgevallen vacature in de Klankbordgroep regio M-H.

  Resultaat stemming

 8. Resultaat stemming

 9. Resultaat stemming

  Bijlagen

 10. Resultaat stemming

 11. Resultaat stemming

 12. De regiovisie ‘Samen scherper aan de wind’ biedt een kader voor de regionale samenwerking jeugd en Wmo in Midden-Holland. Het huidige kader dateert uit 2013 en actualisatie is dus nodig. Ook de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) vereist dat gemeenten regiovisies opstellen.
  Deze visie beschrijft op welke onderdelen de regionale samenwerking betrekking heeft en wat de inhoudelijke visie en uitgangspunten vormen voor deze samenwerking. Daarnaast bevat deze visie afspraken over de organisatie van de samenwerking.

  Resultaat stemming

  Bijlagen

 13. Resultaat stemming

  4 Moties

  Titel
  Vervolgacties RASD (Regiovisie Jeugd en WMO)
 14. Resultaat stemming

  4 Moties

  Titel
  Positie van de raden (Regiovisie Jeugd en WMO)
 15. Resultaat stemming

  4 Moties

  Titel
  Jeugdhulp en passend onderwijs (Regiovisie Jeugd en WMO)
 16. Resultaat stemming

  4 Moties

  Titel
  Maatschappelijk effect en kwaliteit (Regiovisie Jeugd en WMO)
 17. Resultaat stemming

  4 Moties

  Titel
  Voorbereid op afschalen (Regiovisie Jeugd en WMO)
 18. Resultaat stemming

  4 Moties

  Titel
  Budgetplafond (Regiovisie Jeugd en WMO)
 19. Resultaat stemming

 20. Resultaat stemming

  5 Toezeggingen Commissie Samenleving

  Titel
  Uitvoeringsplan buitenbad Groenhovenbad
 21. Resultaat stemming

  4 Moties

  Titel
  Oostpolder gezond in beweging
 22. Resultaat stemming

  4 Moties

  Titel
  Buiten sporten
 23. Resultaat stemming

  4 Moties

  Titel
  Level Playing Field
 24. Resultaat stemming

 25. Resultaat stemming

 26. Resultaat stemming

  4 Moties

  Titel
  Oplossing Gloriant Plantsoen
 27. Resultaat stemming