Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 16 juni 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
Pieter Verhoeve
Toelichting

Griffier: Eleonore Karman
Voorzitter: burgemeester Pieter Verhoeve

Uitzending

Agendapunten

Resultaat stemming
Resultaat stemming

Gelegenheid tot het geven van een korte terugkoppeling door raadsleden die vanuit de raad benoemd zijn in: Programmaraad, Auditcommissie, Klankbordgroep Regio Midden Holland, Groenalliantie, Raadsbreed werken.
Gelegenheid tot het doen van korte mededelingen door collegeleden.

Gelegenheid tot het stellen van vragen over de voortgang van openstaande moties.

Gelegenheid tot mondelinge beantwoording of het stellen van vragen naar aanleiding van schriftelijke beantwoording.

Resultaat stemming
Resultaat stemming
Resultaat stemming
Resultaat stemming
Resultaat stemming

Naar aanleiding van de vroegtijdige beƫindiging van de huurrelatie met Teka groep is het stadhuis sinds 15 april 2021 niet langer in gebruik door de Teka groep. Sinds 1 juli 2013 huurde Teka Holding het stadhuis van de gemeente. De keuze voor huur door een derde, is destijds gebaseerd op de uitgangspunten die door de gemeenteraad op 14 december 2011 zijn vastgesteld voor de herbestemming van het stadhuis. De tussentijdse ontbinding van de samenwerking met Teka is spijtig maar biedt ook inhoudelijke kansen om te komen tot een nieuwe invulling waarbij meer maatschappelijke betekenis en verbinding met de stad ontstaat dan in de afgelopen periode door Teka is gerealiseerd.

Gevraagd besluit:
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad van de gemeente Gouda voor te besluiten tot:

  • Instemming met het procesvoorstel voor de herbestemming van het stadhuis. (bijlage 1)
  • De aangescherpte uitgangspunten voor herbestemming vast te stellen.
Resultaat stemming
Resultaat stemming
Resultaat stemming