Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 12 juli 2021

21:30 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Pieter Verhoeve
Toelichting

Griffier: Eleonore Karman
Voorzitter: burgemeester Pieter Verhoeve

Uitzending

Agendapunten

Resultaat stemming

Op grond van titel IV van de Gemeentewet, is het college verplicht verantwoording af te leggen aan de raad over het door hem gevoerde beleid en bestuur in het afgelopen bestuursjaar 2020.
Dit dient het college te doen onder overlegging van een jaarverslag en een jaarrekening. De raad stelt het jaarverslag en de jaarrekening vast. In Gouda zijn deze onderdelen samengevoegd in de Jaarstukken.

Resultaat stemming