Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Stad

woensdag 23 juni 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Max de Groot
Toelichting

Commissiegriffier: Mirjam Hartkamp

Uitzending

Agendapunten

Gesprek in de commissie n.a.v.  raadsmemo 28 april 2021 van college aan raad over Goudasfalt, aangenomen amendement over Ambitiedocument Goudasfalt 29 januari 2020 en alle e-mails van burgers over dit onderwerp.

Het agenderingsverzoek vraagt aandacht voor de volgende punten:
Vragen aan Commissie Stad:

 • Wat vinden wij als raad van de uitleg door het college? (zie memo 28 april)
 • Wat vinden wij als raad van de nieuwe geluidsnormen op Goudasfalt? (zie memo 28 april)
 • Vinden wij als raad dat er voldoende uitvoering is gegeven aan het aangenomen amendement van 29 januari 2020?
 • Hoe betrekken wij als raad de bezwaren van omwonenden hierin?

U kunt over dit onderwerp inspreken. Meldt u zich hiervoor aan bij de griffie (griffie@gouda.nl) tot uiterlijk woensdag 23.6. 12u

5 Toezeggingen Commissie Stad
Titel
Notitie evaluatie proces Goudasfalt

U kunt over dit onderwerp inspreken. Meldt u zich hiervoor aan bij de griffie (griffie@gouda.nl) tot uiterlijk woensdag 23.6. 12u

Besluitvorming

 • De RES dient te worden vastgesteld door zowel de gemeenteraden als Provinciale Staten als de algemeen besturen van de drie betrokken waterschappen.
 • In de provincie zal de RES op 26 mei in de commissie en op 16 juni a.s door Provinciale Staten worden behandeld.
 • De drie waterschappen behandelen de RES is hun commissies tussen 3 en 16 juni en eind juni in hun Verenigde Vergaderingen (Algemeen Besturen)
 • Na besluitvorming over de RES in de raden op respectievelijk 23, 29 en 30 juni a.s.:
  o zal de RES tezamen met aangenomen moties worden aangeboden aan NP RES
  o zullen de bestuurders en de stuurgroep zich gezamenlijk buigen over de aangenomen moties en deze meenemen in de uitlijning van het vervolgproces
  o voor het vervolgproces naar de RES 2.0 zal deze zomer een plan van aanpak worden opgesteld
  o in dat plan van aanpak zullen ook voorstellen worden gedaan hoe de raden lokaal en regionaal bij het vervolgproces betrokken zullen worden
  o het plan van aanpak zal na de zomer in concept in alle colleges en daarna met de regionale klankbordgroep raadsleden worden besproken
  o vervolgens zal dit met alle raden gedeeld worden
5 Toezeggingen Commissie Stad
Titel
Toezegging n.a.v regionale motie R12 CU systeemefficientie