Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

woensdag 11 oktober 2023

20:00 - 23:00
Locatie

kamer 2.41, Goverwellezaal

Voorzitter
H.M. (Kevin) de Jonge
Start
woensdag 11 oktober 2023 19:58
Eind
woensdag 11 oktober 2023 22:19
Toelichting

Commissiegriffier: Jacoline Holdijk
College: Michiel Bunnik, Popering en Van Vugt

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening Raadscommissie Bestuur
 2. 2

 3. 3

  Op verzoek van de raad, zie bijgevoegd agenderingsverzoek wordt in de commissie de vraag behandeld welke voor de gemeenteraad relevante wijzigingen zijn doorgevoerd in de wet gemeenschappelijke regelingen en hoe kan de raad daar vorm en inhoud aan geven, als de raad dit relevant acht.
  Hiervoor is in samenwerking met de ambtelijke organisatie en Hugo Doornhof een informatiebijeenkomst belegd.

 4. 4
  21.30 - 21.45 uur Pauze
 5. 5

  Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan de gemeenteraad een zienswijze op begrotingswijzigingen van de desbetreffende regeling geven alvorens deze definitief wordt vastgesteld. Het college van b&w stelt de raad voor de bij de stukkende gevoegde zienswijze aan de Omgevingsdienst Midden Holland aan te bieden.

 6. 6

  Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan de gemeenteraad een zienswijze op begrotingswijzigingen van de desbetreffende regeling geven alvorens deze definitief wordt vastgesteld. Het college van b&w stelt de raad voor de bij de stukkende gevoegde zienswijze aan Hecht aan te bieden.

 7. 7

  Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan de gemeenteraad een zienswijze op begrotingswijzigingen van de desbetreffende regeling geven alvorens deze definitief wordt vastgesteld. Het college van b&w stelt de raad voor de bij de stukkende gevoegde zienswijze aan het Streekarchief aan te bieden.

 8. 8
  Rondvraag (conform artikel 11, verordening op de commissies)
 9. 9
  Sluiting