Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

woensdag 10 mei 2023

20:00 - 23:00
Locatie

kamer 2.1, Gouda-Oostzaal

Voorzitter
H.M. (Kevin) de Jonge
Start
woensdag 10 mei 2023 19:49
Eind
woensdag 10 mei 2023 22:38
Toelichting

Voorzitter: Kevin de Jonge
Commissiegriffier: Jacoline Holdijk

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:44 - 00:00:50 - Kevin de Jonge
  00:02:12 - 00:05:25 - Kevin de Jonge
 2. 2
  Vaststelling agenda 16:21
 3. 3

  Op 3 november 2021 is de keus gemaakt om alleen het voorstel raadsenquête in stemming te brengen.
  Dit voorstel over de raadsenquête is vervolgens geamendeerd waarmee besluitvorming over het daadwerkelijk aanvangen van een raadsenquête overgelaten werd aan de raad zoals die in maart 2023 aangetreden is.

  Naar aanleiding van het agenderingsverzoek van de VVD e.a. is op 7 december 2022 een commissievergadering gehouden over de tijdlijn van het dossier Turfmarktkerk.
  Nu de nieuwe (burger)raadsleden de tijd gekregen hebben om zich inhoudelijk in te lezen kan de commissiebehandeling worden voortgezet.

  In overleg met de degenen die het agenderingsverzoek hebben ingediend wordt de commissiebehandeling opgepakt bij het raadsdebat over de vraag of er een raadsenquête of raadsonderzoek zou moeten plaatsvinden.
  Dit is niet alleen het gevolg van het feit dat de beeldvorming reeds in 2021 heeft plaatsgevonden maar ook omdat er sinds de verkiezingen van 2023 geen leden meer in de onderzoekscommissie TMK benoemd zijn die eventuele vragen in een beeldvormende vergadering zouden kunnen beantwoorden.

  Tijdens het debat zal de vraag beantwoord moeten worden of en zo ja welke van de twee raadsvoorstellen (enquête of onderzoek) naar de besluitvormende raad zullen worden doorgeleid.

  Bovenstaande laat onverlet dat de raad het recht heeft haar eigen agenda vast te stellen en het recht heeft om als er één of twee voorstellen door de commissie doorgeleid worden deze te amenderen.
  De raad kan echter niet besluiten tot het houden van én een enquête en een onderzoek. Derhalve zal indien beide voorstellen doorgeleid worden eerst de enquête, als meest vergaande voorstel, in stemming gebracht worden alvorens eventueel het voorstel om een onderzoek te houden in stemming gebracht wordt.

  Indien het besluit is om de enquête of onderzoek in te stellen zal aanvullend over de bemensing en de financiering moeten worden besloten.


  Mochten de commissieleden nog technische vragen over de inhoud van het Turfmarktdossier hebben dan kunnen zij deze, los van bovenstaande agendering natuurlijk altijd via de griffie indienen.

  00:04:07 - 00:05:25 - Kevin de Jonge
  00:05:25 - 00:06:03 - Paul Ruijgrok
  00:06:03 - 00:06:21 - Kevin de Jonge
  00:06:21 - 00:06:32 - Martin de Jong
  00:06:33 - 00:07:36 - Kevin de Jonge
  00:07:36 - 00:08:07 - Jan de Koning
  00:08:08 - 00:08:15 - Kevin de Jonge
  00:08:15 - 00:08:19 - Jan de Koning
  00:08:19 - 00:08:46 - Kevin de Jonge
  00:08:46 - 00:09:11 - Paul Ruijgrok
  00:09:15 - 00:09:17 - Kevin de Jonge
  00:09:17 - 00:09:33 - Evert Bobeldijk
  00:09:35 - 00:10:01 - Kevin de Jonge
  00:10:03 - 00:17:58 - Jan de Koning
  00:18:00 - 00:18:05 - Kevin de Jonge
  00:18:05 - 00:22:38 - Martin de Jong
  00:22:39 - 00:22:44 - Kevin de Jonge
  00:22:44 - 00:26:08 - Martijn van der Wind
  00:26:08 - 00:26:12 - Kevin de Jonge
  00:26:15 - 00:31:12 - Paul Ruijgrok
  00:31:12 - 00:31:13 - Kevin de Jonge
  00:31:13 - 00:35:00 - Jan de Laat
  00:35:01 - 00:35:05 - Kevin de Jonge
  00:35:05 - 00:37:43 - Max de Groot
  00:37:43 - 00:37:46 - Kevin de Jonge
  00:37:46 - 00:40:01 - Gert van den Brink
  00:40:03 - 00:40:06 - Kevin de Jonge
  00:40:07 - 00:42:44 - Claire Philips
  00:42:44 - 00:42:46 - Kevin de Jonge
  00:42:46 - 00:45:38 - Evert Bobeldijk
  00:45:39 - 00:45:41 - Kevin de Jonge
  00:45:41 - 00:47:44 - Rüstem Çetin
  00:47:46 - 00:47:49 - Kevin de Jonge
  00:47:49 - 00:50:43 - Peter van der Zwan
  00:50:43 - 00:50:48 - Kevin de Jonge
  00:50:48 - 00:52:09 - Wouter Kraidy
  00:52:11 - 00:52:41 - Kevin de Jonge
  00:52:41 - 00:55:07 - Paul Ruijgrok
  00:55:07 - 00:55:35 - Kevin de Jonge
  00:55:35 - 00:57:21 - Paul Ruijgrok
  00:57:21 - 00:57:26 - Kevin de Jonge
  00:57:28 - 00:59:27 - Max de Groot
  00:59:28 - 00:59:31 - Kevin de Jonge
  00:59:31 - 01:00:52 - Gert van den Brink
  01:00:54 - 01:00:56 - Kevin de Jonge
  01:00:56 - 01:03:00 - Evert Bobeldijk
  01:03:01 - 01:03:22 - Kevin de Jonge
  01:03:22 - 01:03:32 - Jan de Laat
  01:03:32 - 01:03:33 - Kevin de Jonge
  01:03:33 - 01:06:08 - Jan de Laat
  01:06:10 - 01:06:14 - Kevin de Jonge
  01:06:14 - 01:07:19 - Evert Bobeldijk
  01:07:20 - 01:07:21 - Kevin de Jonge
  01:07:21 - 01:07:40 - Jan de Laat
  01:07:42 - 01:07:45 - Kevin de Jonge
  01:07:45 - 01:07:53 - Evert Bobeldijk
  01:07:53 - 01:07:56 - Kevin de Jonge
  01:07:56 - 01:09:47 - Martijn van der Wind
  01:09:49 - 01:09:52 - Kevin de Jonge
  01:09:52 - 01:10:46 - Paul Ruijgrok
  01:10:48 - 01:10:54 - Kevin de Jonge
  01:10:54 - 01:11:57 - Martijn van der Wind
  01:11:58 - 01:12:01 - Kevin de Jonge
  01:12:01 - 01:15:50 - Jan de Koning
  01:15:51 - 01:15:54 - Kevin de Jonge
  01:15:54 - 01:16:09 - Max de Groot
  01:16:10 - 01:16:14 - Kevin de Jonge
  01:16:14 - 01:16:23 - Jan de Koning
  01:16:23 - 01:16:32 - Jan de Koning
  01:16:33 - 01:16:35 - Kevin de Jonge
  01:16:35 - 01:17:17 - Max de Groot
  01:17:18 - 01:17:19 - Kevin de Jonge
  01:17:19 - 01:17:39 - Jan de Koning
  01:17:40 - 01:17:44 - Kevin de Jonge
  01:17:44 - 01:21:25 - Paul Ruijgrok
  01:21:25 - 01:21:47 - Kevin de Jonge
  01:21:47 - 01:22:27 - Evert Bobeldijk
  01:22:27 - 01:22:37 - Kevin de Jonge
  01:22:37 - 01:22:56 - Paul Ruijgrok
  01:22:56 - 01:23:03 - Kevin de Jonge
  01:23:03 - 01:23:09 - Paul Ruijgrok
  01:23:11 - 01:23:21 - Kevin de Jonge
  01:26:28 - 01:27:17 - Kevin de Jonge
  01:38:01 - 01:38:16 - Kevin de Jonge
  01:38:33 - 01:38:52 - Kevin de Jonge
  01:38:52 - 01:41:06 - Jan de Koning
  01:41:08 - 01:41:18 - Kevin de Jonge
  01:41:18 - 01:42:46 - Wouter Kraidy
  01:42:49 - 01:42:50 - Jan de Koning
  01:42:50 - 01:42:51 - Kevin de Jonge
  01:42:51 - 01:45:06 - Jan de Koning
  01:45:08 - 01:45:11 - Kevin de Jonge
  01:45:11 - 01:47:22 - Jan de Laat
  01:47:22 - 01:47:24 - Kevin de Jonge
  01:47:24 - 01:50:57 - Paul Ruijgrok
  01:50:57 - 01:51:01 - Kevin de Jonge
  01:51:01 - 01:52:39 - Evert Bobeldijk
  01:52:40 - 01:52:41 - Kevin de Jonge
  01:52:41 - 01:53:37 - Peter van der Zwan
  01:53:37 - 01:53:40 - Kevin de Jonge
  01:53:40 - 01:54:44 - Evert Bobeldijk
  01:54:46 - 01:54:59 - Peter van der Zwan
  01:54:59 - 01:55:08 - Kevin de Jonge
  01:55:08 - 01:55:11 - Evert Bobeldijk
  01:55:11 - 01:55:15 - Kevin de Jonge
  01:55:15 - 01:56:40 - Jan de Koning
  01:56:42 - 01:56:48 - Kevin de Jonge
  01:56:48 - 01:57:51 - Evert Bobeldijk
  01:57:53 - 01:57:55 - Kevin de Jonge
  01:57:55 - 01:58:39 - Martijn van der Wind
  01:58:41 - 01:58:56 - Kevin de Jonge
  01:58:57 - 01:59:49 - Jan de Laat
  01:59:51 - 01:59:54 - Kevin de Jonge
  01:59:54 - 02:00:24 - Jan de Koning
  02:00:25 - 02:00:35 - Kevin de Jonge
  02:00:35 - 02:05:42 - Martin de Jong
  02:05:42 - 02:06:02 - Kevin de Jonge
  02:06:02 - 02:06:42 - Jan de Laat
  02:06:43 - 02:06:47 - Kevin de Jonge
  02:06:47 - 02:08:46 - Paul Ruijgrok
  02:08:46 - 02:08:56 - Kevin de Jonge
  02:08:56 - 02:10:35 - Evert Bobeldijk
  02:10:36 - 02:10:40 - Kevin de Jonge
  02:10:40 - 02:11:25 - Paul Ruijgrok
  02:11:26 - 02:11:28 - Kevin de Jonge
  02:11:28 - 02:11:43 - Evert Bobeldijk
  02:11:45 - 02:11:54 - Kevin de Jonge
  02:11:54 - 02:13:48 - Martin de Jong
  02:13:51 - 02:13:53 - Kevin de Jonge
  02:13:53 - 02:14:01 - Paul Ruijgrok
  02:14:02 - 02:14:21 - Kevin de Jonge
  02:14:21 - 02:14:30 - Jan de Laat
  02:14:30 - 02:14:50 - Kevin de Jonge
  02:14:50 - 02:15:17 - Jan de Laat
  02:15:17 - 02:15:45 - Kevin de Jonge
  02:15:45 - 02:15:56 - Jan de Laat
  02:15:56 - 02:16:34 - Kevin de Jonge
  02:16:34 - 02:17:04 - Martin de Jong
  02:17:04 - 02:17:43 - Kevin de Jonge
  02:17:43 - 02:17:56 - Evert Bobeldijk
  02:17:56 - 02:18:45 - Kevin de Jonge
 4. 4
  Rondvraag (conform artikel 11, verordening op de commissies)
 5. 5
  Sluiting