Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

maandag 27 november 2023

20:00 - 23:00
Locatie

kamer 2.41, Goverwellezaal

Voorzitter
H.M. (Kevin) de Jonge
Start
maandag 27 november 2023 19:55
Eind
maandag 27 november 2023 23:03
Toelichting

Commissiegriffier: Jacoline Holdijk
Portefeuillehouder: Van Vugt en Oppelaar

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5

  De kadernota vastgoed is van toepassing op de panden die in gemeentelijk bezit zijn, met uitzondering van sportaccommodaties en onderwijsgebouwen.
  Het college stelt voor om met het vaststellen van de kadernota vastgoed in te zetten op de rol van “accomoderende gemeente”.
  Om deze rol in te vullen zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:
  1)Zakelijke benadering & transparantie financiële gegevens
  2)Vergroten flexibiliteit vastgoedportefeuille.
  3)Toekomstbestendig maken van de vastgoedportefeuille-

 6. 6
  Pauze
 7. 7

  De nota grondbeleid is faciliterend aan de beleidsambities van de gemeente Gouda en daarmee vooral een hulpmiddel bij de realisatie van overige gemeentelijke beleidsdoelen. Indirect kunnen er wel financiële gevolgen zijn. Dit blijkt onder andere uit het feit dat de raad wordt voorgesteld om een drietal fondsen op te richten.

  05 Toezeggingen Commissie Bestuur

  Titel
  Welk bedrag is de gemeente misgelopen omdat het fonds betaalbaar wonen nog niet bestond
 8. 8

  Het college stelt de raad voor om met het vaststellen van de verordening de percentages sociale huurwoningen, middenhuur woningen en sociale koopwoningen vast te leggen in bestemmingsplannen.
  Daarnaast wordt geregeld dat deze woningen voor langere periode beschikbaar zijn voor deze doelgroepen, een minimaal gebruiksoppervlakte en aantal verblijfsruimten hebben.

 9. 9
  Rondvraag (conform artikel 11, verordening op de commissies)
 10. 10
  Sluiting