Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

woensdag 25 januari 2023

20:00 - 20:05
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
G.H. (Gert) van den Brink
Start
woensdag 25 januari 2023 19:51
Eind
woensdag 25 januari 2023 23:05
Toelichting

Deze commissievergadering is geannuleerd.

Agendapunten

 1. Dit voorstel wordt niet behandeld in de commissie van 25 januari.
  De nieuwe vergaderdatum wordt nog door de agendacommissie bepaald.


  Dit agendapunt gaat over op de tweede wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2022 (APV). Aanleiding voor de wijziging vormt de wens van de politie en de organisatie om de mogelijkheid van een nieuw, kortdurend gebiedsverbod op te nemen, dat aan overlastgevende personen kan worden opgelegd. Als reactie op de motie van de raad over het opnemen van een straatintimidatieverbod wordt voorgesteld om het algemene verbod tot het veroorzaken van hinder uit te breiden met straatintimidatie. Daarover en over andere maatregelen is de bijgevoegde raadsmemo Straatintimidatie opgesteld. Per 1 januari 2023 geldt een landelijk lachgasverbod. Dit maakt wijziging van enkele artikelen noodzakelijk en wenselijk. Verder zijn in de concept-wijziging de jaarlijkse update van de model-APV van de VNG en enkele gewenste verfijningen van onder meer het fietsparkeerverbod opgenomen. Een was/wordt-tabel met de wijzigingen in de artikelen van de APV is in het concept-raadsbesluit opgenomen.

  Voorgesteld besluit

  1. het wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2020, conform het bijgevoegde concept-besluit.
 2. 1
  Opening Raadscommissie Bestuur
 3. 2

  Voorgesteld wordt om de APV en de VFLO te actualiseren/wijzigen vanwege enkele beleidswijzigingen. Daarbij worden dan ook een aantal juridische technische wijzigingen en verbeteringen voorgesteld. Het is de wens van de raad om deze verordeningen gelijktijdig te behandelen.

 4. 3
  Toezeggingenlijst
 5. 4
  Ingekomen stukken (procedureel)
 6. 6

  Dit voorstel wordt niet behandeld in de commissie van 25 januari.
  De nieuwe vergaderdatum wordt nog door de agendacommissie bepaald.


  Eind 2020 is in het kader van de beoogde invoering van de Omgevingswet de Verordening fysieke leefomgeving Gouda (hierna: VFLO) vastgesteld. Hierbij zijn meerdere verordeningen samengevoegd tot één verordening met daarin regels die van invloed zijn op activiteiten in de fysieke leefomgeving. Deze regels worden uiteindelijk opgenomen in het nog op te stellen omgevingsplan. Dit voorstel ziet op de eerste wijziging van de VFLO.


  Belangrijkste aanleiding voor een wijziging van de VFLO was het aanpassen van de verordening aan het veranderende wettelijk kader dat ontstaat door invoering van de Omgevingswet. Vanwege het uitstel van deze wet kunnen deze wijzigingen nog niet worden doorgevoerd. Desondanks wordt nu voorgesteld de VFLO op een aantal punten te wijzigen omdat er met betrekking tot een aantal onderwerpen sprake is van een beleidswijziging of voortschrijdend inzicht.

  Voorgesteld besluit

  1. Het wijzigen van de Verordening fysieke leefomgeving Gouda, conform het bijgevoegde concept-besluit.
 7. 7
  Rondvraag (conform artikel 11, verordening op de commissies)
 8. 8
  Sluiting