Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

woensdag 18 mei 2022

20:00 - 23:00

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
Martijn van der Wind
Toelichting

Commissiegriffier: Jacoline Holdijk
Portefeuillehouder: Michiel Bunnik en Corine Dijkstra

Uitzending

Agendapunten

Belangstellenden kunnen deze bijeenkomst live volgen via de webcast: www.gouda.nl/raad

De burgemeester en de politie praten de commissie graag bij over een tweetal onderwerpen: autobranden en schietincident bij Donk.
Aansluitend kan de commissie vragen stellen

Gewoonlijk wordt door het college rond deze tijd de kadernota aangeboden aan de gemeenteraad. Dit document is de opmaat naar de begroting voor het komende jaar, zowel financieel technisch als beleidsinhoudelijk.
Dit jaar wordt in afwachting van het collegeakkoord, dat het beleidsinhoudelijke uitgangspunt zal vormen voor de begroting 2023 wordt alleen een kaderbrief met de financieel technische uitgangspunten aan de raad ter vaststelling aangeboden.

Op 9 december 2021 heeft de gemeenteraad besloten het convenant OFG met vijf te verlengen. De raad wordt nu voorgesteld om te besluiten akkoord te gaan met een addendum op dit convenant. Dit addendum maakt het voor de OFG mogelijk om i.p.v het afgeven van een goedkeurende accountantsverklaring te volstaan met een samenstellingsverklaring. Dit is in lijn met de verantwoordingslijn die Gouda hanteert voor alle subsidies.

Het college heeft de bevoegdheid om vastgoed te verwerven. De aankoop kwalificeert als een strategische verwerving en is in lijn met het gemeentelijk Vastgoedbeleid. De besluitvorming ten aanzien van de met aankoop gemoeide investering is echter voorbehouden aan de gemeenteraad. De koopovereenkomst is daarom aangegaan onder de ontbindende voorwaarde van positieve besluitvorming van de raad ten aanzien van het beschikbaar stellen van de met de aankoop gemoeide financiƫle middelen. De ontbindende voorwaarde kan tot 15 juni 2022 worden ingeroepen. De raad wordt voorgesteld te besluiten de financiƫle middelen beschikbaar te stellen

Wethouders kunnen, in bijzondere gevallen, ieder jaar opnieuw een ontheffing van de verplichting tot ingezetenschap verkrijgen van de gemeente waar zij wethouder zijn. Tot op heden heeft de raad deze ontheffing verleend aan wethouder Dijkstra. De huidige ontheffing loopt op 22 mei.
De raad wordt voorgesteld om met terugwerkende kracht per 23 mei deze voor een jaar te verleningen.
Wettelijk is bepaald dat dit steeds om een periode van een jaar gaat, kortere of langere ontheffingen zijn dus niet mogelijk.