Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

woensdag 8 juni 2022

20:00 - 23:00

Locatie
kamer 2.5, Goverwellezaal
Voorzitter
Max de Groot
Eind
woensdag 8 juni 2022 16:34
Toelichting

Commissiegriffier: Lars van der Linden

Uitzending

Agendapunten

De horecasector ervaart nog steeds financiële druk als gevolg van de coronacrisis.  Door het tijdelijk uitbreiden van de terrassen wordt het verdienvermogen van de horeca tijdelijk uitgebreid. Dit kan de financiële druk bij de horeca verlichten, net zoals bij de tijdelijke terrasuitbreiding in 2020 en 2021
Voor het innemen van openbare gemeentegrond voor een terras is precariobelasting verschuldigd. Het is niet wenselijk als de extra omzet deels teniet wordt gedaan door extra kosten. Daarom is gezocht naar een manier om de bijkomende kosten die ontstaan door het aanvragen van een extra tijdelijk terras te compenseren. Dit kan worden gerealiseerd door de verordening Precariobelasting 2022 met terugwerkende kracht aan te passen, waardoor geen precariobelasting verschuldigd is voor een tijdelijke uitbreiding van een terras.

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is per 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Een algemene maatregel van bestuur behorende bij de Woo (Besluit tarieven open overheid) bepaald welke tarieven er in rekening mogen worden gebracht voor het verstrekken van een afschrift, af te geven in het kader van deze Wet.
De tarieven voor kopieën, zoals die nu in de tarieventabel staan, zijn te hoog. De legesverordening moet worden aangepast, zodat ook kopieën, verstrekt in het kader van de Woo, in rekening kunnen worden gebracht. Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal kleine, wenselijke, wijzigingen mee te nemen.