Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

woensdag 19 januari 2022

20:00 - 22:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
Max de Groot
Toelichting

Commissiegriffier: Jacoline Holdijk
College: Pieter Verhoeve

Uitzending

Agendapunten

  1. De afgelopen maanden heeft een werkgroep die ingesteld was door het presidium, de evaluatie van het Reglement van Orde gemeenteraad en de Verordening op de commissies ter hand genomen.
    Dit heeft geresulteerd in een beperkt aantal, vooral technische, wijzigingsvoorstellen van beide documenten die door het presidium op 15 december 2021 zijn vastgesteld.
    Het presidium legt beide wijzigingsvoorstellen nu ter besluitvorming voor aan de raad.

  2. Het Bedrijvenschap is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Moordrecht, Waddinxveen en Gouda gezamenlijk een regionaal bedrijventerrein op het grondgebied van Moordrecht exploiteren.
    Het uitgangspunt is dat op 31 december 2022 alle gronden zijn uitgegeven. Het Algemeen Bestuur van het Bedrijvenschap heeft daarom een liquidatieplan voor de regeling opgesteld dat aan alle raden van de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd