Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Fysieke leefomgeving

maandag 20 maart 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
E. (Egbert-Jan) Kuijlaars
Start
maandag 20 maart 2023 19:30
Eind
woensdag 22 maart 2023 18:26
Toelichting

Commissiegriffier: Erwin Bok
LET OP: GEWIJZIGDE STARTTIJD: 19:30u

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:03:43 - 00:03:50 - Egbert Jan Kuijlaars
  00:04:57 - 00:07:38 - Egbert Jan Kuijlaars
  00:07:39 - 00:08:06 - Bram Talman
  00:08:07 - 00:08:12 - Egbert Jan Kuijlaars
  00:08:15 - 00:09:14 - Michel Klijmij - van der Laan
  00:09:14 - 00:10:15 - Egbert Jan Kuijlaars
  00:10:23 - 00:13:47 - Marie Louise Pierson
  00:13:47 - 00:14:04 - Egbert Jan Kuijlaars
  00:14:04 - 00:14:24 - Bram Talman
  00:14:24 - 00:14:27 - Egbert Jan Kuijlaars
  00:14:27 - 00:14:38 - Bram Talman
  00:14:38 - 00:15:13 - Marie Louise Pierson
 2. 2

  00:14:41 - 00:15:13 - Marie Louise Pierson
  00:15:13 - 00:15:16 - Egbert Jan Kuijlaars
  00:15:16 - 00:15:41 - Kevin de Jonge
  00:15:41 - 00:16:34 - Marie Louise Pierson
  00:16:34 - 00:16:38 - Egbert Jan Kuijlaars
  00:16:38 - 00:16:39 - Marie Louise Pierson
  00:16:39 - 00:16:54 - Corina Kerkmans
  00:16:54 - 00:17:05 - Marie Louise Pierson
  00:17:05 - 00:17:09 - Egbert Jan Kuijlaars
  00:17:09 - 00:17:15 - Corina Kerkmans
  00:17:15 - 00:17:19 - Marie Louise Pierson
  00:17:19 - 00:17:20 - Egbert Jan Kuijlaars
  00:17:20 - 00:17:24 - Marie Louise Pierson
  00:17:24 - 00:17:30 - Egbert Jan Kuijlaars
  00:17:30 - 00:17:31 - Marie Louise Pierson
  00:17:31 - 00:17:56 - Harold Hooglander
  00:17:56 - 00:18:26 - Marie Louise Pierson
  00:18:26 - 00:18:27 - Egbert Jan Kuijlaars
  00:18:27 - 00:18:33 - Harold Hooglander
  00:18:33 - 00:18:38 - Egbert Jan Kuijlaars
  00:18:38 - 00:18:39 - Marie Louise Pierson
  00:18:39 - 00:18:41 - Egbert Jan Kuijlaars
  00:18:41 - 00:18:42 - Marie Louise Pierson
  00:18:42 - 00:19:09 - Egbert Jan Kuijlaars
  00:19:20 - 00:19:29 - Jan Willem van der Wolf
  00:19:29 - 00:19:43 - Robert Bakker
  00:19:43 - 00:22:52 - Jan Willem van der Wolf
  00:22:52 - 00:22:54 - Egbert Jan Kuijlaars
  00:22:54 - 00:23:16 - Jan Willem van der Wolf
  00:23:16 - 00:23:28 - Egbert Jan Kuijlaars
  00:23:28 - 00:23:42 - Max de Groot
  00:23:42 - 00:24:15 - Jan Willem van der Wolf
  00:24:15 - 00:24:18 - Egbert Jan Kuijlaars
  00:24:18 - 00:24:19 - Jan Willem van der Wolf
  00:24:19 - 00:24:36 - Kevin de Jonge
  00:24:36 - 00:25:11 - Jan Willem van der Wolf
  00:25:11 - 00:25:19 - Egbert Jan Kuijlaars
  00:25:19 - 00:25:50 - Bram Talman
  00:25:50 - 00:26:31 - Jan Willem van der Wolf
  00:26:31 - 00:27:01 - Egbert Jan Kuijlaars
  00:27:01 - 00:30:16 - Annelies van Vliet
  00:30:16 - 00:30:22 - Egbert Jan Kuijlaars
  00:30:22 - 00:31:30 - Annelies van Vliet
  00:31:30 - 00:31:53 - Egbert Jan Kuijlaars
  00:31:53 - 00:31:59 - Annelies van Vliet
  00:31:59 - 00:32:30 - Mirjam Roos
  00:32:30 - 00:32:51 - Annelies van Vliet
  00:32:51 - 00:32:55 - Egbert Jan Kuijlaars
  00:32:55 - 00:32:56 - Annelies van Vliet
  00:32:56 - 00:33:16 - Ruben den Uijl
  00:33:16 - 00:33:43 - Annelies van Vliet
  00:33:43 - 00:33:52 - Egbert Jan Kuijlaars
  00:33:52 - 00:34:02 - Fred de Mooij
  00:34:02 - 00:34:07 - Annelies van Vliet
  00:34:07 - 00:34:37 - Fred de Mooij
  00:34:37 - 00:35:24 - Egbert Jan Kuijlaars
  00:35:24 - 00:38:12 - Timo Revet
  00:38:12 - 00:38:36 - Egbert Jan Kuijlaars
  00:38:36 - 00:38:44 - Corina Kerkmans
  00:38:44 - 00:39:12 - Timo Revet
  00:39:12 - 00:39:16 - Egbert Jan Kuijlaars
  00:39:16 - 00:39:27 - Max de Groot
  00:39:27 - 00:39:53 - Timo Revet
  00:39:53 - 00:40:00 - Egbert Jan Kuijlaars
  00:40:00 - 00:40:06 - Bram Talman
  00:40:06 - 00:40:07 - Timo Revet
  00:40:07 - 00:40:09 - Egbert Jan Kuijlaars
  00:40:09 - 00:40:36 - Fred de Mooij
  00:40:36 - 00:40:53 - Timo Revet
  00:40:53 - 00:41:18 - Egbert Jan Kuijlaars
  00:41:21 - 00:44:58 - Theo Krins
  00:45:00 - 00:45:19 - Egbert Jan Kuijlaars
  00:45:19 - 00:45:47 - Ronald van Zwienen
  00:45:47 - 00:45:49 - Theo Krins
  00:45:49 - 00:46:59 - Theo Krins
  00:47:00 - 00:47:06 - Egbert Jan Kuijlaars
  00:47:06 - 00:47:34 - Mirjam Roos
  00:47:35 - 00:48:41 - Theo Krins
  00:48:42 - 00:48:45 - Egbert Jan Kuijlaars
  00:48:45 - 00:48:59 - Kevin de Jonge
  00:48:59 - 00:50:35 - Theo Krins
  00:50:35 - 00:50:48 - Egbert Jan Kuijlaars
  00:50:49 - 00:51:16 - Ruben den Uijl
  00:51:17 - 00:52:51 - Theo Krins
  00:52:51 - 00:53:00 - Egbert Jan Kuijlaars
  00:53:00 - 00:53:26 - Harold Hooglander
  00:53:26 - 00:55:07 - Theo Krins
  00:55:07 - 00:55:21 - Egbert Jan Kuijlaars
  00:55:23 - 00:55:44 - Bram Talman
  00:55:47 - 00:56:38 - Theo Krins
  00:56:38 - 00:57:29 - Egbert Jan Kuijlaars
 3. 3

 4. 4

 5. 5

  Vaststellen Wijkmobiliteitsplannen en nota grote en zware voertuigen (Beeldvorming deel I)
  Toelichting
  In het bestuursakkoord 2022-2026 is opgenomen dat de goede bereikbaarheid en centrale ligging een onbetwistbare kracht van Gouda zijn. Om Gouda in de toekomst duurzaam bereikbaar te houden en goed te ontsluiten, wil het bestuur het Verkeerscirculatieplan (VCP) uitvoeren.
  In de wijkmobiliteitsplannen voor de Binnenstad, Korte Akkeren en Kort Haarlem is het thema bereikbaarheid, met meer ruimte voor fietsers en wandelaars, verder uitgewerkt. Er wordt ingegaan op maatregelen voor een autoluwe Binnenstad. Voor het verdelen van de schaarse ruimte in de stad is in de wijkmobiliteitsplannen verder gekeken naar het parkeerbeleid en de parkeervoorzieningen. Voor de uitvoering van de maatregelen in de wijken wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande en geplande projecten zoals herinrichtingen die kansen bieden voor meer kwaliteit van de openbare ruimte en het instellen van een Zero Emissiezone Stadslogistiek. De in het VCP opgenomen Actualisatie nota zwaar verkeer (VCP-60) is opgepakt en heeft geleid tot de Nota grote en zware voertuigen.
  Het geheel bestaat uit de volgende plannen:

  1. de Nota grote en zware voertuigen
  2. Wijkmobiliteitsplan Binnenstad ( inclusief fietsparkeerplan)
  3. Wijkmobiliteitsplan Korte Akkeren
  4. Wijkmobiliteitsplan Kort Haarlem
   Op maandag 20 maart staat de beeldvorming deel I op de agenda. Dit bestaat voornamelijk uit het horen van bewoners en vertegenwoordigers van bewoners- en belangenorganisaties. Woensdag 22 maart staat de beeldvorming deel II op de agenda. Dan komen de technische en politieke vragen aan bod. Op woensdag 29 maart vindt oordeelsvorming plaats. Daar vindt het debat plaats. Besluitvorming is voorzien in de raad op woensdag 12 april.

  Als inwoner heeft u de mogelijkheid tot inspreken op dit onderwerp. Meldt u zich hiervoor aan bij de griffie (griffie@gouda.nl) tot uiterlijk maandag 20 maart 2023 12:00 uur. Meer informatie over inspreken: https://gouda.bestuurlijkeinformatie.nl/Help

  Bijlagen

  00:56:44 - 00:57:29 - Egbert Jan Kuijlaars
  00:57:30 - 01:00:59 - Rob Schröder
  01:00:59 - 01:01:03 - Egbert Jan Kuijlaars
  01:01:03 - 01:01:35 - Rob Schröder
  01:01:37 - 01:01:43 - Egbert Jan Kuijlaars
  01:01:43 - 01:01:56 - Rob Schröder
  01:01:56 - 01:02:19 - Kevin de Jonge
  01:02:19 - 01:03:10 - Rob Schröder
  01:03:10 - 01:03:13 - Egbert Jan Kuijlaars
  01:03:13 - 01:03:14 - Rob Schröder
  01:03:14 - 01:03:18 - Max de Groot
  01:03:18 - 01:03:19 - Rob Schröder
  01:03:19 - 01:03:22 - Egbert Jan Kuijlaars
  01:03:22 - 01:03:23 - Rob Schröder
  01:03:23 - 01:03:45 - Ruben den Uijl
  01:03:45 - 01:05:09 - Rob Schröder
  01:05:09 - 01:05:37 - Egbert Jan Kuijlaars
  01:05:37 - 01:06:45 - Peter van Limbeek
  01:06:45 - 01:06:57 - Egbert Jan Kuijlaars
  01:06:57 - 01:07:16 - Harold Hooglander
  01:07:16 - 01:07:50 - Peter van Limbeek
  01:07:50 - 01:07:51 - Egbert Jan Kuijlaars
  01:07:51 - 01:08:06 - Harold Hooglander
  01:08:06 - 01:08:22 - Peter van Limbeek
  01:08:22 - 01:08:28 - Egbert Jan Kuijlaars
  01:08:28 - 01:08:50 - Ruben den Uijl
  01:08:50 - 01:09:21 - Peter van Limbeek
  01:09:21 - 01:09:26 - Egbert Jan Kuijlaars
  01:09:26 - 01:09:27 - Peter van Limbeek
  01:09:27 - 01:09:42 - Wim Schmidt
  01:09:42 - 01:10:21 - Peter van Limbeek
  01:10:21 - 01:10:26 - Egbert Jan Kuijlaars
  01:10:26 - 01:10:27 - Peter van Limbeek
  01:10:27 - 01:11:04 - Mirjam Roos
  01:11:04 - 01:11:06 - Peter van Limbeek
  01:11:06 - 01:11:07 - Egbert Jan Kuijlaars
  01:11:07 - 01:11:28 - Peter van Limbeek
  01:11:28 - 01:12:04 - Egbert Jan Kuijlaars
  01:12:04 - 01:15:49 - Freek Weijtens
  01:15:49 - 01:16:18 - Egbert Jan Kuijlaars
  01:16:18 - 01:16:48 - Hans van Dijk
  01:16:48 - 01:17:45 - Freek Weijtens
  01:17:45 - 01:17:52 - Egbert Jan Kuijlaars
  01:17:52 - 01:17:53 - Freek Weijtens
  01:17:53 - 01:18:27 - Harold Hooglander
  01:18:27 - 01:19:03 - Freek Weijtens
  01:19:03 - 01:19:08 - Egbert Jan Kuijlaars
  01:19:08 - 01:19:19 - Wim Schmidt
  01:19:19 - 01:19:21 - Freek Weijtens
  01:19:21 - 01:19:51 - Egbert Jan Kuijlaars
  01:19:51 - 01:23:43 - Dhr. J.W. Fortuin
  01:23:43 - 01:23:46 - Egbert Jan Kuijlaars
  01:23:46 - 01:23:50 - Dhr. J.W. Fortuin
  01:23:50 - 01:23:54 - Egbert Jan Kuijlaars
  01:23:54 - 01:24:45 - Dhr. J.W. Fortuin
  01:24:45 - 01:25:25 - Egbert Jan Kuijlaars
  01:25:25 - 01:25:33 - Wim Schmidt
  01:25:33 - 01:25:35 - Dhr. J.W. Fortuin
  01:25:35 - 01:25:47 - Wim Schmidt
  01:25:47 - 01:26:10 - Dhr. J.W. Fortuin
  01:26:10 - 01:26:14 - Egbert Jan Kuijlaars
  01:26:14 - 01:26:32 - Ruben den Uijl
  01:26:32 - 01:26:45 - Dhr. J.W. Fortuin
  01:26:45 - 01:26:48 - Egbert Jan Kuijlaars
  01:26:48 - 01:27:04 - Ruben den Uijl
  01:27:04 - 01:28:09 - Dhr. J.W. Fortuin
  01:28:09 - 01:28:31 - Egbert Jan Kuijlaars
  01:28:31 - 01:32:47 - Robert Bakker
  01:32:47 - 01:33:12 - Egbert Jan Kuijlaars
  01:33:12 - 01:33:42 - Gijs van Wijk
  01:33:42 - 01:33:45 - Robert Bakker
  01:33:45 - 01:33:46 - Egbert Jan Kuijlaars
  01:33:46 - 01:33:47 - Robert Bakker
  01:33:47 - 01:34:25 - Harold Hooglander
  01:34:25 - 01:34:58 - Robert Bakker
  01:34:58 - 01:35:08 - Egbert Jan Kuijlaars
  01:35:08 - 01:35:34 - Kevin de Jonge
  01:35:34 - 01:36:09 - Robert Bakker
  01:36:09 - 01:36:11 - Egbert Jan Kuijlaars
  01:36:11 - 01:36:42 - Wim Schmidt
  01:36:42 - 01:36:43 - Robert Bakker
  01:36:43 - 01:36:45 - Wim Schmidt
  01:36:45 - 01:36:47 - Egbert Jan Kuijlaars
  01:36:47 - 01:37:04 - Wim Schmidt
  01:37:04 - 01:37:09 - Robert Bakker
  01:37:09 - 01:37:14 - Egbert Jan Kuijlaars
  01:37:14 - 01:37:28 - Ruben den Uijl
  01:37:28 - 01:38:01 - Robert Bakker
  01:38:01 - 01:38:08 - Egbert Jan Kuijlaars
  01:38:08 - 01:38:09 - Robert Bakker
  01:38:09 - 01:38:20 - Fred de Mooij
  01:38:20 - 01:38:57 - Robert Bakker
  01:38:57 - 01:39:26 - Egbert Jan Kuijlaars
  01:39:26 - 01:39:28 - Robert Bakker
 6. 6

  01:49:28 - 01:49:31 - Freek Bucx
  01:49:35 - 01:49:40 - Karel Voitus van Hamme
  01:49:43 - 01:49:45 - Dhr. D.R. Montagne
  01:51:45 - 01:51:51 - Egbert Jan Kuijlaars
  01:53:06 - 01:53:51 - Egbert Jan Kuijlaars
 7. 7

  01:53:34 - 01:53:51 - Egbert Jan Kuijlaars
  01:53:51 - 01:57:15 - Marten van der Maas
  01:57:16 - 01:57:43 - Egbert Jan Kuijlaars
  01:57:44 - 01:58:02 - Corina Kerkmans
  01:58:02 - 01:58:24 - Marten van der Maas
  01:58:25 - 01:58:27 - Egbert Jan Kuijlaars
  01:58:27 - 01:58:46 - Harold Hooglander
  01:58:46 - 01:58:47 - Harold Hooglander
  01:58:47 - 01:59:32 - Marten van der Maas
  01:59:32 - 01:59:33 - Harold Hooglander
  01:59:33 - 01:59:34 - Egbert Jan Kuijlaars
  01:59:34 - 01:59:36 - Harold Hooglander
  01:59:36 - 01:59:37 - Marten van der Maas
  01:59:37 - 01:59:56 - Marten van der Maas
  01:59:57 - 02:00:20 - Egbert Jan Kuijlaars
  02:00:20 - 02:04:22 - Rolf Roos
  02:04:22 - 02:04:33 - Egbert Jan Kuijlaars
  02:04:33 - 02:04:34 - Rolf Roos
  02:04:34 - 02:05:17 - Harold Hooglander
  02:05:17 - 02:06:09 - Rolf Roos
  02:06:09 - 02:06:17 - Egbert Jan Kuijlaars
  02:06:17 - 02:06:41 - Bram Talman
  02:06:41 - 02:07:20 - Rolf Roos
  02:07:20 - 02:07:47 - Egbert Jan Kuijlaars
  02:07:47 - 02:09:52 - Freek Jordaan
  02:09:52 - 02:10:46 - Egbert Jan Kuijlaars
  02:10:46 - 02:11:14 - Corina Kerkmans
  02:11:14 - 02:11:31 - Freek Jordaan
  02:11:31 - 02:11:34 - Egbert Jan Kuijlaars
  02:11:34 - 02:11:36 - Freek Jordaan
  02:11:36 - 02:11:54 - Ruben den Uijl
  02:11:54 - 02:12:08 - Freek Jordaan
  02:12:08 - 02:12:28 - Ruben den Uijl
  02:12:28 - 02:12:40 - Freek Jordaan
  02:12:40 - 02:12:45 - Egbert Jan Kuijlaars
  02:12:45 - 02:13:05 - Bram Talman
  02:13:05 - 02:13:16 - Freek Jordaan
  02:13:16 - 02:13:21 - Egbert Jan Kuijlaars
  02:13:21 - 02:13:44 - Wim Schmidt
  02:13:44 - 02:13:56 - Freek Jordaan
  02:13:56 - 02:14:09 - Egbert Jan Kuijlaars
  02:14:09 - 02:17:49 - Freek Jordaan
  02:17:49 - 02:18:04 - Egbert Jan Kuijlaars
  02:18:04 - 02:18:41 - Bram Talman
  02:18:41 - 02:19:40 - Freek Jordaan
  02:19:40 - 02:19:46 - Egbert Jan Kuijlaars
  02:19:46 - 02:19:47 - Freek Jordaan
  02:19:47 - 02:20:17 - Ruben den Uijl
  02:20:17 - 02:21:08 - Freek Jordaan
  02:21:08 - 02:21:10 - Egbert Jan Kuijlaars
  02:21:10 - 02:21:12 - Freek Jordaan
  02:21:12 - 02:21:27 - Mirjam Roos
  02:21:27 - 02:21:30 - Freek Jordaan
  02:21:30 - 02:21:31 - Egbert Jan Kuijlaars
  02:21:31 - 02:21:37 - Mirjam Roos
  02:21:37 - 02:22:04 - Freek Jordaan
  02:22:04 - 02:22:09 - Egbert Jan Kuijlaars
  02:22:09 - 02:22:40 - Ronald van Zwienen
  02:22:40 - 02:22:47 - Freek Jordaan
  02:22:47 - 02:22:55 - Ronald van Zwienen
  02:22:55 - 02:23:15 - Freek Jordaan
  02:23:15 - 02:23:16 - Egbert Jan Kuijlaars
  02:23:16 - 02:24:04 - Freek Jordaan
  02:24:04 - 02:24:08 - Egbert Jan Kuijlaars
  02:24:08 - 02:24:56 - Fred de Mooij
  02:24:56 - 02:25:02 - Freek Jordaan
  02:25:02 - 02:25:13 - Egbert Jan Kuijlaars
  02:25:17 - 02:25:32 - Egbert Jan Kuijlaars
  02:25:33 - 02:30:14 - Jan Haan
  02:30:14 - 02:30:37 - Egbert Jan Kuijlaars
  02:30:37 - 02:32:04 - Jan Haan
  02:32:04 - 02:32:27 - Egbert Jan Kuijlaars
  02:32:27 - 02:32:28 - Jan Haan
  02:32:28 - 02:32:43 - Max de Groot
  02:32:43 - 02:33:49 - Jan Haan
  02:33:49 - 02:33:53 - Egbert Jan Kuijlaars
  02:33:53 - 02:33:54 - Jan Haan
  02:33:54 - 02:34:28 - Mirjam Roos
  02:34:28 - 02:34:50 - Jan Haan
  02:34:50 - 02:34:51 - Egbert Jan Kuijlaars
  02:34:51 - 02:35:00 - Jan Haan
  02:35:00 - 02:35:05 - Egbert Jan Kuijlaars
  02:35:05 - 02:35:23 - Ruben den Uijl
  02:35:23 - 02:35:57 - Egbert Jan Kuijlaars
  02:35:57 - 02:36:23 - Ruben den Uijl
  02:36:23 - 02:37:12 - Jan Haan
  02:37:12 - 02:37:17 - Egbert Jan Kuijlaars
  02:37:17 - 02:38:52 - Jan Haan
  02:38:52 - 02:39:31 - Egbert Jan Kuijlaars
  02:39:31 - 02:39:46 - Corina Kerkmans
  02:39:46 - 02:39:48 - Jan Haan
  02:39:48 - 02:39:50 - Egbert Jan Kuijlaars
  02:39:50 - 02:40:00 - Fred de Mooij
  02:40:00 - 02:40:02 - Jan Haan
  02:40:02 - 02:40:42 - Egbert Jan Kuijlaars
  02:40:42 - 02:43:57 - Dhr. P.F. van den Bosch
  02:43:57 - 02:44:13 - Egbert Jan Kuijlaars
  02:44:13 - 02:44:14 - Dhr. P.F. van den Bosch
  02:44:14 - 02:44:33 - Corina Kerkmans
  02:44:33 - 02:45:18 - Dhr. P.F. van den Bosch
  02:45:18 - 02:45:28 - Egbert Jan Kuijlaars
  02:45:28 - 02:45:35 - Egbert Jan Kuijlaars
  02:45:35 - 02:45:36 - Dhr. P.F. van den Bosch
  02:45:36 - 02:45:59 - Bram Talman
  02:45:59 - 02:46:28 - Dhr. P.F. van den Bosch
  02:46:28 - 02:46:30 - Egbert Jan Kuijlaars
  02:46:30 - 02:46:48 - Max de Groot
  02:46:48 - 02:47:31 - Dhr. P.F. van den Bosch
  02:47:31 - 02:47:37 - Egbert Jan Kuijlaars
  02:47:37 - 02:47:55 - Mirjam Roos
  02:47:55 - 02:48:19 - Dhr. P.F. van den Bosch
  02:48:19 - 02:48:37 - Egbert Jan Kuijlaars
  02:48:37 - 02:48:40 - Dhr. P.F. van den Bosch
  02:48:41 - 02:48:52 - Seat 43
  02:48:56 - 02:51:54 - Dhr. D.R. Montagne
  02:51:54 - 02:52:13 - Egbert Jan Kuijlaars
  02:52:13 - 02:52:14 - Dhr. D.R. Montagne
  02:52:14 - 02:53:04 - Harold Hooglander
  02:53:04 - 02:53:46 - Dhr. D.R. Montagne
  02:53:46 - 02:53:57 - Egbert Jan Kuijlaars
  02:53:57 - 02:54:06 - Mirjam Roos
  02:54:06 - 02:54:20 - Dhr. D.R. Montagne
  02:54:20 - 02:54:42 - Egbert Jan Kuijlaars
  02:54:42 - 02:57:46 - Freek Bucx
  02:57:46 - 02:57:52 - Egbert Jan Kuijlaars
  02:57:52 - 02:58:12 - Hans van Dijk
  02:58:12 - 02:58:30 - Freek Bucx
  02:58:30 - 02:58:51 - Egbert Jan Kuijlaars
  02:58:51 - 03:01:19 - Karel Voitus van Hamme
  03:01:19 - 03:01:50 - Egbert Jan Kuijlaars
  03:01:50 - 03:02:06 - Karel Voitus van Hamme
  03:02:06 - 03:02:19 - Egbert Jan Kuijlaars
  03:02:19 - 03:02:42 - Kevin de Jonge
  03:02:42 - 03:02:47 - Karel Voitus van Hamme
  03:02:47 - 03:02:49 - Egbert Jan Kuijlaars
  03:02:49 - 03:03:01 - Max de Groot
  03:03:01 - 03:03:55 - Karel Voitus van Hamme
  03:03:55 - 03:06:00 - Egbert Jan Kuijlaars
 8. 8

  03:05:03 - 03:06:00 - Egbert Jan Kuijlaars
 9. 9

  03:05:49 - 03:06:00 - Egbert Jan Kuijlaars