Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 13 maart 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Pieter Verhoeve
Toelichting

Griffier: Eleonore Karman

Uitzending

Agendapunten

 1. 0
  Opening Raadsvergadering
 2. 1

  10. Stemming

  Onderwerp
  Ordevoorstel
 3. 2

  Op voorstel van de raadsvoorzitter worden drie raadsleden benoemd tot leden van de Commissie van onderzoek van de Geloofsbrieven, te weten
  Bram Talman (vz) , Paul Ruijgrok (lid) en Margreeth van Dijk (lid).
  Deze commissie heeft tot taak de Geloofsbrieven van het benoemde raadslid, dhr. H. van Dijk en het voorgestelde burgerraadslid, mevr. T. Uittenbroek te onderzoeken.

 4. 3

  Door het ontslag van mevr. Uittenbroek als raadslid is een vacature ontstaan voor een GV-raadslid. Dhr. van Dijk is door de voorzitter van het stembureau in deze vacature benoemd.

 5. 3.a

  Bram Talman brengt namens de commissie mondeling verslag uit van het onderzoek van de geloofsbrieven van het benoemde raadslid.

 6. 3.b

  Dhr. van Dijk legt de gelofte af.

 7. 4

  De fractie van GV heeft door de benoeming van dhr. van Dijk als raadslid, nog ruimte voor een burgerraadslid. De GV-fractie heeft mevr. T. Uittenbroek voorgedragen als burgerraadslid.

 8. 4.a

  Bram Talman brengt namens de commissie mondeling verslag uit van het onderzoek van de geloofsbrieven van het voorgedragen burgerraadslid.

 9. 4.b

  Mevr. Uittenbroek legt de eed af.

 10. 5

  Gelegenheid tot het geven van een korte terugkoppeling door raadsleden die vanuit de raad benoemd zijn in: Programmaraad, Auditcommissie, Klankbordgroep Regio Midden Holland, Groenalliantie.
  Gelegenheid tot het doen van korte mededelingen door collegeleden.

 11. 6

  Gelegenheid tot het stellen van vragen over de voortgang van openstaande moties.

 12. 7

  Gelegenheid tot mondelinge beantwoording of het stellen van vragen naar aanleiding van schriftelijke beantwoording.

 13. 8

  Het huidige contract met de accountant voor de jaarrekening loopt af, het contract biedt de mogelijk tot verlenging met 1 jaar. De auditcommissie adviseert de raad om het contract met Baker Tilly met 1 jaar te verlengen.

  10. Stemming

  Onderwerp
  Verlenging contract accountant
 14. 12.a

  10. Stemming

  Onderwerp
  Lokale Inclusie Agenda
 15. 13.a

  Nieuwe versie raadsbesluit / voorstel toegevoegd :


  Op 12 december 2023 heeft het college het concept Water- en Rioleringsprogramma vastgesteld en een raadsvoorstel geformuleerd. Op verzoek van de accountant zijn de beslispunten over het voorgestelde raadsbesluit verder uitgewerkt. Deze beslispunten zijn opgenomen in het bijgevoegde raadsvoorstel en raadsbesluit. Het is een financieel technische onderbouwing die geen effect heeft op de inhoud.

  10. Stemming

  Onderwerp
  Water- en Rioleringsprogramma 2024-2028
 16. 13.b

  10. Stemming

  Onderwerp
  M VVD Second Opinion WRP
 17. 15.a
  Moties "Vreemd aan de orde van de dag"
 18. 15.b.1

  04 Moties

  Titel
  Opmaat naar een vuurwerkvrij Gouda

  10. Stemming

  Onderwerp
  Opmaat naar een vuurwerkvrij Gouda
 19. 15.b.2

  04 Moties

  Titel
  Oproep Vuurwerkverbod

  10. Stemming

  Onderwerp
  Oproep vuurwerkverbod
 20. 15.b.3

  05 Toezeggingen Commissie Bestuur

  Titel
  Kaders centrale viering jaarwisseling 2024-2025

  10. Stemming

  Onderwerp
  Motie Pvd D Kaders centrale viering
 21. 16
  Sluiting