Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 12 juni 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Pieter Verhoeve
Toelichting

Incl. Begrotingen GR'en. Volledige agenda volgt.

Agendapunten

 1. Afstemmingsverordening en Handhavingsverordening Participatiewet Gouda 2024
 2. Bestemmingsplan Goudasfalt
 3. Bestemmingsplan PWA Kazerne
 4. BSGR begrotingswijziging 2024 en meerjarenbegroting 2025-2028
 5. BSGR Wijziging Gemeenschappelijke Regeling
 6. Evaluatie en aanpassing startersleningen 2024
 7. Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden Holland
 8. Groenalliantie begroting 2025-2028
 9. Hecht Begroting 2025
 10. Hecht Begrotingswijziging 2024
 11. ODMH begroting 2025-2028
 12. Onttrekking reserve wijkontwikkeling Buurt aan Zet
 13. Promen begroting 2025
 14. RMH Zienswijze programmabegroting 2025-2028
 15. SAMH Zienswijze op begroting GR
 16. SAMH Zienswijze op wijziging GR
 17. Vaststellen Verordening voor de behandeling van bezwaarschriften Gouda 2024
 18. VRHM begroting 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028
 19. VRHM Zienswijze op het ontwerp-Gewijzigde gemeenschappelijke regeling
 20. 0
  Opening Raadsvergadering
 21. 1
  Vaststellen van de agenda
 22. 2

  Gelegenheid tot het geven van een korte terugkoppeling door raadsleden die vanuit de raad benoemd zijn in: Programmaraad, Auditcommissie, Klankbordgroep Regio Midden Holland, Groenalliantie.
  Gelegenheid tot het doen van korte mededelingen door collegeleden.

 23. 3

  Gelegenheid tot het stellen van vragen over de voortgang van openstaande moties.

 24. 4

  Gelegenheid tot mondelinge beantwoording of het stellen van vragen naar aanleiding van schriftelijke beantwoording.

 25. 100
  Sluiting