Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 10 april 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Pieter Verhoeve
Toelichting

Griffier: Eleonore Karman

Uitzending

Agendapunten

 1. 0
  Opening Raadsvergadering
 2. 1

  10. Stemming

  Onderwerp
  Reservestemming 1
 3. 1.A

  De fracties van LG en GoPO hebben een verzoek tot interpellatie ingediend.

  10. Stemming

  Onderwerp
  Verzoek tot interpellatie
 4. 2

  Gelegenheid tot het geven van een korte terugkoppeling door raadsleden die vanuit de raad benoemd zijn in: Programmaraad, Auditcommissie, Klankbordgroep Regio Midden Holland, Groenalliantie.
  Gelegenheid tot het doen van korte mededelingen door collegeleden.

 5. 3

  Gelegenheid tot het stellen van vragen over de voortgang van openstaande moties.

  10. Stemming

  Onderwerp
  Vaststellen van de lijst Moties
 6. 4

  Gelegenheid tot mondelinge beantwoording of het stellen van vragen naar aanleiding van schriftelijke beantwoording.

  10. Stemming

  Onderwerp
  Vaststellen van de lijst Schriftelijke vragen
 7. 6

 8. 7

 9. 8

 10. 11.1

  10. Stemming

  Onderwerp
  A GV raadsbesluit besteding Waterfonds
 11. 11.2

  10. Stemming

  Onderwerp
  A D66 Onteigening bruggen intieme vaarroute
 12. 14.01

  10. Stemming

  Onderwerp
  A VVD Uitgangspunten afval en grondstoffenbeleid
 13. 14.02

  10. Stemming

  Onderwerp
  A SGP Schonere afvalstromen
 14. 14.03

  10. Stemming

  Onderwerp
  A SGP Minder overlast
 15. 14.04

  10. Stemming

  Onderwerp
  A SGP Minder trillingen
 16. 14.05

  10. Stemming

  Onderwerp
  A SGP Minder zwerfafval
 17. 14.07

  10. Stemming

  Onderwerp
  M SGP Nascheiden afval
 18. 14.08

  10. Stemming

  Onderwerp
  M VVD Pilot nascheiden
 19. 14.09

  10. Stemming

  Onderwerp
  M PvdD Gouda stralend zonder zwerfafval
 20. 14.10

  10. Stemming

  Onderwerp
  M CU Luiers en incontinentiemateriaal
 21. 14.11

  10. Stemming

  Onderwerp
  M CU Bofkontjesregeling
 22. 14.12

  10. Stemming

  Onderwerp
  M PvdD Minder afval loont - Deel 3
 23. 15.1

  10. Stemming

  Onderwerp
  A VVD Versnellen burgerparticipatie
 24. 15.2

  10. Stemming

  Onderwerp
  A VVD Promoten burgerparticipatie
 25. 15.4

  10. Stemming

  Onderwerp
  M LG Participatieverordening
 26. 16
  Moties Vreemd aan de orde van de dag
 27. 16.1

  10. Stemming

  Onderwerp
  M GL GI-coördinator
 28. 16.2

  10. Stemming

  Onderwerp
  M PvdA Inzet Rijksmiddelen voor Preventie met Gezag
 29. 16.3

  10. Stemming

  Onderwerp
  M PvdA Zwemveiligheid kinderen in Gouda
 30. 17
  Sluiting