Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

woensdag 6 september 2023

20:00 - 23:00
Locatie

De Goudse Schouwburg - Boelekade 67 2806 AE Gouda

Voorzitter
M. (Max) de Groot
Toelichting

Commissiegriffier: Lars van der Linden
Portefeuillehouder: Anna van Popering

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening Raadscommissie Samenleving
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

  Op initiatief van de partijen Leefbaar Gouda, GoPo, PvdD en Gouda Vitaal wordt een beeldvormende vergadering gehouden over de problematiek in de Jeugdzorg. Dit gesprek vindt plaats onder gespreksleiding van Laurentien van Oranje (Co-founder & Director Number5foundation) in de Goudse Schouwburg.


  Reden agendering
  Beeldvorming over de problematiek in de Jeugdzorg, gericht op de Goudse situatie en vanuit de leefwereld van de ouders en jongeren die te maken hebben met de jeugdzorg. Betrokkenen krijgen mogelijkheid ervaringen te delen. Deskundigen de mogelijkheid om hun verhaal te doen en vragen te beantwoorden. Het gaat daarbij niet om de inhoud van de dossiers, maar om de beleving van de betrokkenen. Dan met name de gevolgen die dit heeft voor de gezinnen. Onder betrokken wordt verstaan, ouders, deskundigen en organisaties verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg.


  Doel

  • Kennis te nemen van de problematiek zoals die onder meer wordt ervaren bij cliënten, hulpverleners en andere deskundigen die betrokken zijn bij de jeugdbescherming en bij OTS (Onder Toezicht Stelling W.o. uit huis plaatsingen) in Gouda en directe omgeving;
  • Inzicht te verschaffen over de uitvoering van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de diverse instanties en instellingen die direct of indirect te maken hebben met de Jeugdzorg;
  • Met elkaar op zoek te gaan naar antwoorden op de vraag: wat zijn de ervaringen en wat zijn de gevolgen voor de (Goudse) kinderen die uit huis worden geplaatst?
   Insprekers 
  • Sharon Stellaard, beleidswetenschapper, onderzoeker en toezichthouder
  • Krijn ten Hove, journalist gespecialiseerd in jeugdbescherming
  • Hans Groenewegen, jurist
  • Familie Mulder, ervaringsdeskundige
  • Familie Verkerk, ervaringsdeskundige
   Tafelgasten
  • Alfred Groenen, Ervaringsdeskundige, penvoerder van het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg
  • Ben Venneman, Adviseur trainer en coach, onderboven
  • Mieke Krol, advocaat
  • Monica Zonneveld, gezinshuis Zonnevos
  • Kim Wittop Koning, jurist gespecialiseerd in rechtsbescherming
  • Dennis Christmas, Algemeen directeur HECHT
  • Astrid Rotering, raad van Bestuur, JB-West
  • Harriet Poot, Directeur Jeugdbescherming & jeugdreclassering WSG

  Programma

  • Insprekers: iedere inspreker krijgt 5 minuten om zijn of haar verhaal te doen.
  • Mogelijkheid tot vragen van de commissie aan deskundigen en ervaringsdeskundigen.
  • Pauze
  • Dialoog en reflectie op de gesprekken voor de pauze.
  • Terugkoppeling op de vergadering
 4. 4
  Rondvraag (conform artikel 11, verordening op de commissies)
 5. 5
  Sluiting