Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende Raadsvergadering

woensdag 1 juli 2020

20:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Pieter Verhoeve
Toelichting

Griffier: Eleonore Karman
Voorzitter: Burgemeester Pieter Verhoeve

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  In verband met Corona is dit tijdelijk niet mogelijk.

 2. 1

 3. 1.a

  Stemuitslag

  voor 31%
  tegen 60%
  voor
  Fractie G50+ (3), Fractie GBG (1), Fractie GoPo (3), Fractie SGP (2), Fractie SP (1), Fractie VVD (1)
  tegen
  Fractie CDA (4), Fractie CU (4), Fractie D66 (4), Fractie GL (3), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (3)
 4. 2

  Door twee fracties zijn voorgedragen als burgerraadslid: mevr. J. van Eijkelenburg (PvdA) en dhr. T. Geluk-Van den Burg (GL)


  2a    Verslag van de Commissie voor de Geloofsbrieven
  2b    Beëdiging burgerraadsleden
  2c    Afscheid burgerraadslid J. Kruyt (PvdA)

 5. 3

  De werkgeverscommissie stelt uw raad voor mw. C. Heusingveld per 1 augustus 2020 aan te wijzen als plaatsvervangend Griffier, conform artikel 107 Gemeentewet.

 6. 3.a
  Korte schorsing van de vergadering
 7. 4

  Gelegenheid tot het geven van een korte terugkoppeling door raadsleden die vanuit de raad benoemd zijn in: Programmaraad, Auditcommissie, Klankbordgroep Regio Midden Holland, Groenalliantie, Raadsbreed werken.
  Gelegenheid tot het doen van korte mededelingen door collegeleden.

  01 Ingekomen stukken: Bestuur

  Onderwerp
  Advies adviescommissie Groenalliantie
 8. 5

 9. 6

  Gelegenheid tot het stellen van vragen over de voortgang van openstaande toezeggingen.

 10. 7

  Gelegenheid tot het stellen van vragen over de voortgang van openstaande moties.

 11. 8

  Gelegenheid tot mondelinge beantwoording of het stellen van vragen naar aanleiding van schriftelijke beantwoording.

 12. 9

  Fase: ■○


  In de bodem van Gouda kunnen nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog zitten. Beleid is dat explosieven moeten worden opgespoord als dit met het oog op de veiligheid noodzakelijk is. Voor opsporing en ruiming kan een bijdrage uit het gemeentefonds worden verkregen. Voor de aanvraag is een raadsbesluit vereist. De aanvraag voor de bijdrage moet voor 1 april 2020 bij het ministerie van BZK zijn ingediend. De beslissing op de aanvraag vindt plaats bij de mei-circulaire over de uitkering uit het gemeentefonds. Latere indiening vertraagt de uitbetaling van de suppletieuitkering met minimaal een jaar.

  Stemuitslag

  voor 91%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (4), Fractie D66 (4), Fractie G50+ (3), Fractie GBG (1), Fractie GL (3), Fractie GoPo (3), Fractie PvdA (3), Fractie SGP (2), Fractie SP (1), Fractie VVD (4)
 13. 10

  Fase ■○


  Op de locatie die het bestemmingsplan omvat zal het na vaststelling van het plan mogelijk zijn om twee appartementsgebouwen te realiseren die ruimte beiden aan 23 vrije sector huurwoningen.

  Stemuitslag

  voor 91%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (4), Fractie D66 (4), Fractie G50+ (3), Fractie GBG (1), Fractie GL (3), Fractie GoPo (3), Fractie PvdA (3), Fractie SGP (2), Fractie SP (1), Fractie VVD (4)
 14. 11

  Fase ■○
  Het bestemmingsplan voor dit deel van Gouda Oost maakt het twee woningbouwcorporaties mogelijk om hun verouderde woningvoorraad te vernieuwen.

  Stemuitslag

  voor 91%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (4), Fractie D66 (4), Fractie G50+ (3), Fractie GBG (1), Fractie GL (3), Fractie GoPo (3), Fractie PvdA (3), Fractie SGP (2), Fractie SP (1), Fractie VVD (4)
 15. 12

  Fase: ■○


  Het Treasurystatuut geeft de bestuurlijke infrastructuur voor de uitvoering van de Treasuryfunctie. Om de gemeenteraad hier toezicht op te kunnen laten houden dient elke gemeente een dergelijk statuut ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

  Stemuitslag

  voor 91%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (4), Fractie D66 (4), Fractie G50+ (3), Fractie GBG (1), Fractie GL (3), Fractie GoPo (3), Fractie PvdA (3), Fractie SGP (2), Fractie SP (1), Fractie VVD (4)
 16. 12.a
  Mogelijkheid tot korte schorsing
 17. 13

  Stemuitslag

  voor 23%
  tegen 71%
  voor
  Fractie G50+ (3), Fractie GL (3), Fractie PvdD (1), Fractie SP (1)
  tegen
  Fractie CDA (4), Fractie CU (4), Fractie D66 (4), Fractie GBG (1), Fractie GoPo (3), Fractie PvdA (3), Fractie SGP (2), Fractie VVD (4)
 18. 13.a

  Fase: ■○


  De verordening Startersleningen 2018 is geëvalueerd. Het college stelt de raad voor deze regeling als gevolg van de veranderde woningmarkt aan te passen.
  Met de voorgestelde wijziging van de voorwaarden kan er naar verwachting door meer Goudse starters succesvol een beroep op de regeling worden gedaan.

  Stemuitslag

  voor 80%
  tegen 14%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (4), Fractie D66 (4), Fractie GBG (1), Fractie GL (3), Fractie GoPo (3), Fractie PvdA (3), Fractie SGP (2), Fractie VVD (4)
  tegen
  Fractie G50+ (3), Fractie PvdD (1), Fractie SP (1)
 19. 14

  Stemuitslag

  voor 94%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (4), Fractie D66 (4), Fractie G50+ (3), Fractie GBG (1), Fractie GL (3), Fractie GoPo (3), Fractie PvdA (3), Fractie PvdD (1), Fractie SGP (2), Fractie SP (1), Fractie VVD (4)
 20. 14.a

  Fase:


  Op grond van de Gemeentewet stelt de raad eens per vier jaar een Nota reserves en voorzieningen vast.
  Met de nota wordt niet alleen invulling gegeven aan een wettelijke verplichting maar kan ook invulling gegeven worden aan het stellen van eigen regels en kaders.
  Er worden door het college enkele noodzakelijke actualisaties alsmede enkele materiele wijzigingen voorgesteld.

  Stemuitslag

  voor 94%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (4), Fractie D66 (4), Fractie G50+ (3), Fractie GBG (1), Fractie GL (3), Fractie GoPo (3), Fractie PvdA (3), Fractie PvdD (1), Fractie SGP (2), Fractie SP (1), Fractie VVD (4)
 21. 15

  Fase: □□○


  Voor de herontwikkeling van het terrein van het voormalige kaaspakhuis De Producent heeft de ontwikkelaar verzocht om de procedures om te komen tot een nieuw bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning gelijktijdig te laten plaatsvinden.


  Met een coördinatieregelen kan een procedureversnelling worden gerealiseerd die tijdswinst oplevert in het kunnen realiseren van deze woningbouwlocatie.

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 3%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (4), Fractie D66 (4), Fractie G50+ (3), Fractie GBG (1), Fractie GL (3), Fractie GoPo (3), Fractie PvdA (3), Fractie PvdD (1), Fractie SGP (2), Fractie VVD (4)
  tegen
  Fractie SP (1)
 22. 16

  Stemuitslag

  voor 37%
  tegen 57%
  voor
  Fractie G50+ (3), Fractie GBG (1), Fractie PvdA (3), Fractie SGP (2), Fractie VVD (4)
  tegen
  Fractie CDA (4), Fractie CU (4), Fractie D66 (4), Fractie GL (3), Fractie GoPo (3), Fractie PvdD (1), Fractie SP (1)
 23. 16.a

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 6%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (4), Fractie D66 (4), Fractie G50+ (3), Fractie GBG (1), Fractie GL (3), Fractie GoPo (3), Fractie PvdA (3), Fractie SGP (2), Fractie VVD (4)
  tegen
  Fractie PvdD (1), Fractie SP (1)
 24. 16.b

  Fase ■■○


  De raad wordt voorgesteld het investeringsbudget Ecopark beschikbaar te stellen.
  Hiermee kan een nieuw afvalbrengstation op de locatie Goudkade worden gerealiseerd.

  Stemuitslag

  voor 60%
  tegen 34%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (4), Fractie D66 (4), Fractie GL (3), Fractie GoPo (3), Fractie PvdA (3)
  tegen
  Fractie G50+ (3), Fractie GBG (1), Fractie PvdD (1), Fractie SGP (2), Fractie SP (1), Fractie VVD (4)
 25. 16.c
  Motie SP Ophalen grofvuil - INGETROKKEN
 26. 16.d

  Stemuitslag

  voor 94%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (4), Fractie D66 (4), Fractie G50+ (3), Fractie GBG (1), Fractie GL (3), Fractie GoPo (3), Fractie PvdA (3), Fractie PvdD (1), Fractie SGP (2), Fractie SP (1), Fractie VVD (4)

  04 Moties

  Titel
  Reserveringssysteem Afvalbrengstation
 27. 16.e

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 23%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (4), Fractie D66 (4), Fractie G50+ (3), Fractie GL (3), Fractie PvdA (3), Fractie PvdD (1), Fractie SGP (2), Fractie SP (1)
  tegen
  Fractie GBG (1), Fractie GoPo (3), Fractie VVD (4)

  04 Moties

  Titel
  Ecopark: opmaat naar circulair Gouda
 28. 17

  Stemuitslag

  voor 94%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (4), Fractie D66 (4), Fractie G50+ (3), Fractie GBG (1), Fractie GL (3), Fractie GoPo (3), Fractie PvdA (3), Fractie PvdD (1), Fractie SGP (2), Fractie SP (1), Fractie VVD (4)
 29. 17.a

  Stemuitslag

  voor 40%
  tegen 54%
  voor
  Fractie G50+ (3), Fractie GBG (1), Fractie GoPo (3), Fractie SGP (2), Fractie SP (1), Fractie VVD (4)
  tegen
  Fractie CDA (4), Fractie CU (4), Fractie D66 (4), Fractie GL (3), Fractie PvdA (3), Fractie PvdD (1)
 30. 18
  Moties vreemd aan de orde van de dag
 31. 18.a

  Stemuitslag

  voor 94%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (4), Fractie D66 (4), Fractie G50+ (3), Fractie GBG (1), Fractie GL (3), Fractie GoPo (3), Fractie PvdA (3), Fractie PvdD (1), Fractie SGP (2), Fractie SP (1), Fractie VVD (4)

  04 Moties

  Titel
  Burgervoogdij
 32. 18.b

  Stemuitslag

  voor 23%
  tegen 71%
  voor
  Fractie G50+ (3), Fractie GL (3), Fractie PvdD (1), Fractie SP (1)
  tegen
  Fractie CDA (4), Fractie CU (4), Fractie D66 (4), Fractie GBG (1), Fractie GoPo (3), Fractie PvdA (3), Fractie SGP (2), Fractie VVD (4)
 33. 18.c
  Motie SP Sociaal offensief tegen tweedeling - INGETROKKEN
 34. 18.d
  Motie GoPo Schulden explosie van 24 naar 36 miljoen is ongewenst - INGETROKKEN
 35. 19
  Sluiting uiterlijk 23.00 uur