Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 17 mei 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Pieter Verhoeve
Start
woensdag 17 mei 2023 19:50
Eind
donderdag 18 mei 2023 01:47
Toelichting

Griffier: Eleonore Karman
Voorzitter: Pieter Verhoeve

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Voor deze vergadering hebben de volgende raadsleden zicht afgemeld: Mevr. Boxma (VVD), Dhr. Karkache (GoPo), Dhr. Hooglander (SGP). Bij agendapunt 1 t/m 13 zijn er 32 raadsleden aanwezig.
  Vanaf agendapunt 14 is de heer Hooglander (SGP) bij stemmingen aanwezig, dit bracht het totaal op 33 raadsleden aanwezig.

  00:07:14 - 00:09:06 - Pieter Verhoeve
  00:09:22 - 00:09:58 - Pieter Verhoeve
  00:09:58 - 00:11:50 - Sjane-Marie Koppers
  00:11:50 - 00:12:17 - Pieter Verhoeve
  00:12:17 - 00:13:47 - Jan de Koning
  00:13:48 - 00:14:02 - Pieter Verhoeve
  00:14:02 - 00:14:29 - Corina Kerkmans
  00:14:29 - 00:14:32 - Pieter Verhoeve
  00:14:32 - 00:15:02 - Rüstem Çetin
  00:15:02 - 00:15:15 - Pieter Verhoeve
  00:15:15 - 00:15:52 - Evert Bobeldijk
  00:15:52 - 00:16:05 - Pieter Verhoeve
  00:16:05 - 00:16:10 - Martijn van der Wind
  00:16:10 - 00:16:12 - Pieter Verhoeve
  00:16:13 - 00:16:15 - Martin de Jong
  00:16:15 - 00:16:18 - Pieter Verhoeve
  00:16:18 - 00:16:20 - Max de Groot
  00:16:20 - 00:16:22 - Pieter Verhoeve
  00:16:22 - 00:16:26 - Lennart Visser
  00:16:26 - 00:16:28 - Pieter Verhoeve
  00:16:28 - 00:16:50 - Kevin de Jonge
  00:16:50 - 00:16:52 - Pieter Verhoeve
  00:16:52 - 00:17:13 - Rolf van der Mije
  00:17:13 - 00:17:15 - Pieter Verhoeve
  00:17:16 - 00:17:22 - Theresia Uittenbroek Kamphuis
  00:17:23 - 00:17:40 - Pieter Verhoeve
  00:17:41 - 00:17:43 - Pieter Verhoeve
  00:17:43 - 00:17:48 - Evert Bobeldijk
  00:17:48 - 00:18:07 - Pieter Verhoeve
  00:18:16 - 00:18:51 - Pieter Verhoeve
  00:19:06 - 00:21:46 - Pieter Verhoeve
 2. 1

  10. Stemming

  Onderwerp
  Vaststellen van de agenda
 3. 2

  00:20:13 - 00:21:46 - Pieter Verhoeve
  00:21:49 - 00:21:51 - Pieter Verhoeve
  00:21:52 - 00:21:54 - Pieter Verhoeve
  00:22:09 - 00:25:27 - Mieke Kars
  00:25:32 - 00:26:35 - Pieter Verhoeve
 4. 3

  Door het vertrek van mevr. Kars is een vacature in de gemeenteraad ontstaan voor een D66-raadslid.

  00:25:45 - 00:26:35 - Pieter Verhoeve
 5. 3.a

  Op voorstel van de raadsvoorzitter zijn drie raadsleden benoemd tot leden van de Commissie van onderzoek van de Geloofsbrieven.
  Deze commissie brengt mondeling verslag uit van het onderzoek van de geloofsbrieven van het voorgedragen burgerraadslid.  00:26:25 - 00:26:35 - Pieter Verhoeve
  00:26:35 - 00:27:06 - Martin de Jong
 6. 3.b

  00:26:59 - 00:27:06 - Martin de Jong
  00:27:07 - 00:28:04 - Pieter Verhoeve
  00:30:08 - 00:30:41 - Eleonore Karman Moerman
  00:48:26 - 00:49:32 - Pieter Verhoeve
 7. 4

  Gelegenheid tot het geven van een korte terugkoppeling door raadsleden die vanuit de raad benoemd zijn in: Programmaraad, Auditcommissie, Klankbordgroep Regio Midden Holland, Groenalliantie.
  Gelegenheid tot het doen van korte mededelingen door collegeleden.

  00:49:19 - 00:49:32 - Pieter Verhoeve
  00:49:35 - 00:51:17 - Lennart Visser
  00:51:17 - 00:52:00 - Pieter Verhoeve
  00:52:04 - 00:52:51 - Michel Klijmij - van der Laan
  00:52:51 - 00:53:00 - Pieter Verhoeve
  00:53:00 - 00:53:16 - Jan de Koning
  00:53:17 - 00:53:30 - Pieter Verhoeve
  00:53:31 - 00:53:50 - Michel Klijmij - van der Laan
  00:53:50 - 00:53:52 - Pieter Verhoeve
  00:53:52 - 00:54:15 - Jan de Koning
  00:54:15 - 00:54:17 - Pieter Verhoeve
  00:54:17 - 00:54:34 - Michel Klijmij - van der Laan
  00:54:34 - 00:54:55 - Pieter Verhoeve
  00:54:55 - 00:55:55 - Anna van Popering
  00:55:55 - 00:56:41 - Pieter Verhoeve
 8. 5

  Gelegenheid tot het stellen van vragen over de voortgang van openstaande moties.

  10. Stemming

  Onderwerp
  Vaststellen van de lijst Moties
  00:56:01 - 00:56:41 - Pieter Verhoeve
 9. 6

  Gelegenheid tot mondelinge beantwoording of het stellen van vragen naar aanleiding van schriftelijke beantwoording.

  10. Stemming

  Onderwerp
  Schriftelijke vragen (conform artikel 39)
  00:56:06 - 00:56:41 - Pieter Verhoeve
 10. 7

  Toelichting:
  Op dit moment zijn twee leden van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit (AOK) niet officieel benoemd tot vast lid van de commissie. Reden hiervoor is dat er door personele wisselingen en met de transitie naar de Omgevingswet, achterstand is ontstaan bij de benoeming. Daarnaast is er per 1 januari 2023 een lid erfgoed afgetreden. Het voorstel is dan ook om de in het voorstel genoemde leden met terugwerkende kracht door de raad te laten benoemen als vast lid van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit. Dit gebeurt op voordracht van het college.

  10. Stemming

  Onderwerp
  Benoeming leden Adviescommissie Omgevingskwaliteit
  00:56:14 - 00:56:41 - Pieter Verhoeve
 11. 8

  Na de wijziging van de APV op 14 maart 2023 is helaas gebleken, dat artikel 1:8 niet op de juiste wijze in het raadsbesluit is geformuleerd. In dit artikel is bepaald op welke beschikkingen, zoals vergunningen, de lex silencio positivo (lsp) van toepassing is verklaard. Dit is een wettelijk instrument, dat inhoudt dat aangevraagde vergunningen na afloop van de wettelijke beslistermijn van rechtswege zijn verleend.
  De lsp is slechts van toepassing, als dit in een wettelijk voorschrift is bepaald, bijvoorbeeld in een verordening of in de Dienstenwet. Veel APV-vergunningen vallen onder de werking van de Dienstenwet. De raad kan daarvan vervolgens in de APV besluiten, dat de lsp niet van toepassing is.
  Dit is opgenomen in artikel 1:8 van de APV. In dit artikel is op dit moment echter slechts bepaald op welke besluiten de lsp wél van toepassing is. In tegenstelling tot de vorige versie van de APV ontbreekt het nu in het artikel aan een bepaling op welke artikelen van de APV de lsp niet van toepassing is.
  Voorstel is om het artikel aan te passen, conform het bijgevoegde concept-raadsbesluit.

  10. Stemming

  Onderwerp
  Wijziging APV Gouda 2020
  00:56:22 - 00:56:41 - Pieter Verhoeve
  00:56:55 - 00:57:42 - Evert Bobeldijk
  00:57:43 - 01:00:04 - Pieter Verhoeve
  01:00:04 - 01:00:20 - Evert Bobeldijk
  01:00:22 - 01:00:23 - Evert Bobeldijk
  01:00:24 - 01:00:37 - Jan de Koning
  01:00:37 - 01:00:41 - Evert Bobeldijk
  01:00:41 - 01:01:02 - Pieter Verhoeve
  01:01:02 - 01:01:12 - Evert Bobeldijk
  01:01:53 - 01:02:06 - Evert Bobeldijk
  01:02:07 - 01:02:11 - Kevin de Jonge
  01:02:11 - 01:02:27 - Evert Bobeldijk
  01:02:28 - 01:03:02 - Kevin de Jonge
  01:03:03 - 01:03:06 - Evert Bobeldijk
  01:03:06 - 01:03:24 - Jan de Koning
  01:03:25 - 01:03:32 - Evert Bobeldijk
  01:03:46 - 01:04:35 - Pieter Verhoeve
 12. 9

  In de raadsvergaderingen van 1 juni en 4 juli 2022 zijn verschillende raadsleden benoemd in diverse commissies (in- en extern) namens de Raad. Vanwege het vertrek van mevr. Kars is ene vacature ontstaan in de Klankbordgroep Regio M-H. Over de kandidatuur wordt schriftelijk gestemd.

  10. Stemming

  Onderwerp
  Voorstel tot benoeming in Klankbordgroep Regio-M-H
  01:03:54 - 01:04:35 - Pieter Verhoeve
 13. 10

  Toelichting:
  In 2021 heeft de gemeente een verzoek ontvangen om een nieuwe vrijstaande woning te mogen bouwen op het perceel naast Achterwillenseweg 146. Vanuit de gemeente is toen aangegeven dat er medewerking verleend wordt aan het voorstel. Op het betreffende perceel ligt een woonbestemming maar geen bouwvlak. Om die reden kan er enkel mee worden gewerkt middels een uitgebreide Omgevingsvergunning.
  Het oorspronkelijke plan is in november 2022 aan het college en de raad voorgelegd. Tijdens de behandeling door de raad was er vanuit de initiatiefnemer nog enige onduidelijkheid over het wel of niet kunnen ontsluiten via de oostzijde. Door de commissie Fysieke leefomgeving is toen al gesuggereerd dat men eventueel via de westzijde kan ontsluiten aangezien die grond ook in bezit van de initiatiefnemer is. Daar waren destijds nog geen tekeningen van beschikbaar. In de periode na november 2022 heeft initiatiefnemer niet alleen de ontsluiting verlegd, zoals besproken, maar is het plan ook op andere onderdelen aangepast vanwege voortschrijdend inzicht Dit voorstel dient daarom als een nieuw plan gezien te worden. Zo zijn de voordeur en garage ook gespiegeld t.o.v. het vorige plan. Door deze wijzigingen is het noodzakelijk om het nieuwe plan nogmaals aan te bieden aan de raad voor een ontwerp verklaring van geen bedenkingen gebaseerd op het plan zoals het nu is. Initiatiefnemer zal dit plan niet meer wijzigen.

  10. Stemming

  Onderwerp
  Verklaring van geen bedenkingen (vvgb): realiseren woning Achterwillenseweg naast 146
  01:04:22 - 01:04:35 - Pieter Verhoeve
  01:04:51 - 01:05:10 - Pieter Verhoeve
  01:05:10 - 01:05:31 - Theresia Uittenbroek Kamphuis
  01:05:32 - 01:05:36 - Pieter Verhoeve
  01:05:36 - 01:06:01 - Redouan Allaoui
  01:06:01 - 01:06:15 - Pieter Verhoeve
 14. 11

  Toelichting:
  In 2022 is er een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van een distributiecentrum op het perceel Nieuwe Gouwe o.z. 40 ingediend. Twee percelen worden samengevoegd door het dempen van een watergang. Op het nieuwe perceel wordt een distributiecentrum met bijhorende parkeerplaatsen en een groene terrein inrichting gerealiseerd. Het plan is in strijd met het bestemmingsplan ´Goudse Poort´, omdat: het bouwen van een distributiecentrum en bijbehorende terreininrichting in de bestemmingen ´Water´ en ´Kantoor´ niet is toegestaan. Het maximale bebouwingsvlak wordt met circa 7,9% overschreden. Ook is het aanleggen/verleggen van de inrit in strijd met de bestemming ´Verkeer´. Uit de toetsing van het plan blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Middels artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) kan medewerking worden verleend aan het afwijken van het bestemmingsplan.
  Het besluit is nodig om de realisatie van een distributiecentrum mogelijk te maken op het perceel Nieuwe gouwe o.z. 40. Door het afgeven van een ontwerp besluit ´Verklaring van geen bedenkingen´ kan het ontwerpbesluit ´Omgevingsvergunning´ met bijhorende stukken en het ontwerpbesluit ´Verklaring van geen bedenkingen´ zes weken ter inzage worden gelegd.

  Bijlagen

  10. Stemming

  Onderwerp
  Verklaring van geen bedenkingen (vvgb): realiseren distributiecentrum Nieuwe Gouwe OZ 40
  01:06:08 - 01:06:15 - Pieter Verhoeve
  01:06:25 - 01:06:39 - Pieter Verhoeve
  01:06:39 - 01:07:12 - Kevin de Jonge
  01:07:13 - 01:07:47 - Pieter Verhoeve
  01:07:47 - 01:08:28 - Redouan Allaoui
  01:08:29 - 01:08:50 - Pieter Verhoeve
  01:08:50 - 01:12:58 - Sjane-Marie Koppers
  01:12:58 - 01:13:04 - Pieter Verhoeve
  01:13:04 - 01:13:10 - Sjane-Marie Koppers
  01:13:10 - 01:13:59 - Michel Klijmij - van der Laan
  01:14:00 - 01:14:31 - Pieter Verhoeve
  01:14:31 - 01:16:53 - Rolf van der Mije
  01:16:53 - 01:16:57 - Pieter Verhoeve
  01:16:57 - 01:17:07 - Jan de Koning
  01:17:07 - 01:17:09 - Pieter Verhoeve
  01:17:09 - 01:17:13 - Jan de Koning
  01:17:13 - 01:17:20 - Pieter Verhoeve
  01:17:20 - 01:18:27 - Jan de Koning
  01:18:27 - 01:18:32 - Pieter Verhoeve
  01:18:34 - 01:19:58 - Max de Groot
  01:19:59 - 01:20:01 - Pieter Verhoeve
  01:20:01 - 01:20:35 - Martijn van der Wind
 15. 12

  10. Stemming

  Onderwerp
  Amendement GoPo wmp - Uitstel Besluit
  01:20:31 - 01:20:35 - Martijn van der Wind
  01:20:35 - 01:20:38 - Pieter Verhoeve
  01:20:40 - 01:22:24 - Corina Kerkmans
  01:22:24 - 01:22:27 - Pieter Verhoeve
  01:22:27 - 01:23:38 - Rüstem Çetin
  01:23:39 - 01:23:58 - Pieter Verhoeve
  01:23:58 - 01:26:19 - Sjane-Marie Koppers
  01:26:19 - 01:26:57 - Pieter Verhoeve
  01:27:18 - 01:27:42 - Pieter Verhoeve
  01:27:42 - 01:29:17 - Kevin de Jonge
 16. 12.01

  10. Stemming

  Onderwerp
  Amendement VVD wmp - Parkeerregulering omliggende wijken
  01:27:49 - 01:29:17 - Kevin de Jonge
  01:29:18 - 01:29:27 - Pieter Verhoeve
  01:29:27 - 01:30:15 - Michel Klijmij - van der Laan
  01:30:16 - 01:30:35 - Pieter Verhoeve
  01:30:35 - 01:30:37 - Kevin de Jonge
  01:30:37 - 01:31:02 - Pieter Verhoeve
  01:31:03 - 01:31:28 - Theresia Uittenbroek Kamphuis
  01:31:28 - 01:31:32 - Pieter Verhoeve
  01:31:32 - 01:32:13 - Jan de Koning
  01:32:13 - 01:32:18 - Pieter Verhoeve
  01:32:18 - 01:33:00 - Jan de Koning
  01:33:01 - 01:33:04 - Pieter Verhoeve
  01:33:04 - 01:33:30 - Max de Groot
  01:33:32 - 01:33:35 - Pieter Verhoeve
  01:33:35 - 01:34:14 - Kevin de Jonge
  01:34:14 - 01:34:51 - Pieter Verhoeve
 17. 12.02

  10. Stemming

  Onderwerp
  Amendement VVD wmp - Randvoorwaarden parkeerbeleid
  01:34:50 - 01:34:51 - Pieter Verhoeve
  01:34:51 - 01:36:04 - Kevin de Jonge
  01:36:05 - 01:36:19 - Pieter Verhoeve
  01:36:19 - 01:37:57 - Michel Klijmij - van der Laan
  01:37:58 - 01:38:18 - Pieter Verhoeve
  01:38:18 - 01:38:55 - Max de Groot
  01:38:55 - 01:39:00 - Pieter Verhoeve
  01:39:00 - 01:40:28 - Jan de Koning
  01:40:29 - 01:40:31 - Pieter Verhoeve
  01:40:31 - 01:41:41 - Sjane-Marie Koppers
  01:41:42 - 01:41:45 - Pieter Verhoeve
  01:41:45 - 01:43:48 - Rolf van der Mije
  01:43:48 - 01:43:50 - Pieter Verhoeve
  01:43:50 - 01:45:08 - Mirjam Roos
  01:45:10 - 01:45:13 - Pieter Verhoeve
  01:45:13 - 01:47:40 - Kevin de Jonge
  01:47:40 - 01:48:22 - Pieter Verhoeve
  01:48:22 - 01:49:21 - Rolf van der Mije
 18. 12.03

  10. Stemming

  Onderwerp
  Amendement GL wmp - Veilig naar school kunnen gaan
  01:49:06 - 01:49:21 - Rolf van der Mije
  01:49:22 - 01:49:32 - Pieter Verhoeve
  01:49:32 - 01:51:33 - Michel Klijmij - van der Laan
  01:51:33 - 01:51:52 - Pieter Verhoeve
  01:51:52 - 01:51:57 - Rolf van der Mije
  01:51:57 - 01:51:59 - Pieter Verhoeve
  01:51:59 - 01:52:01 - Rolf van der Mije
  01:52:01 - 01:52:39 - Pieter Verhoeve
  01:52:40 - 01:53:35 - Martin de Jong
  01:53:37 - 01:53:40 - Pieter Verhoeve
  01:53:41 - 01:54:27 - Corina Kerkmans
  01:54:28 - 01:54:33 - Pieter Verhoeve
  01:54:33 - 01:55:42 - Sjane-Marie Koppers
  01:55:42 - 01:55:44 - Pieter Verhoeve
  01:55:44 - 01:56:05 - Kevin de Jonge
  01:56:06 - 01:56:09 - Pieter Verhoeve
  01:56:09 - 01:57:49 - Rolf van der Mije
  01:57:50 - 01:57:52 - Pieter Verhoeve
  01:57:52 - 01:57:53 - Rolf van der Mije
  01:57:53 - 01:58:29 - Pieter Verhoeve
  01:58:29 - 02:00:52 - Bram Talman
 19. 12.04

  10. Stemming

  Onderwerp
  Amendement D66 wmp - Voorkeursroute vrachtverkeer Korte Akkeren
  01:58:42 - 02:00:52 - Bram Talman
  02:00:53 - 02:01:02 - Pieter Verhoeve
  02:01:02 - 02:01:07 - Bram Talman
  02:01:07 - 02:01:11 - Pieter Verhoeve
  02:01:11 - 02:01:20 - Bram Talman
  02:01:20 - 02:01:23 - Pieter Verhoeve
  02:01:23 - 02:01:26 - Bram Talman
  02:01:26 - 02:01:33 - Pieter Verhoeve
  02:01:33 - 02:02:39 - Michel Klijmij - van der Laan
  02:02:40 - 02:03:02 - Pieter Verhoeve
  02:03:04 - 02:03:29 - Theresia Uittenbroek Kamphuis
  02:03:30 - 02:03:31 - Pieter Verhoeve
  02:03:32 - 02:04:25 - Rolf van der Mije
  02:04:26 - 02:04:28 - Pieter Verhoeve
  02:04:28 - 02:05:23 - Kevin de Jonge
  02:05:26 - 02:05:32 - Pieter Verhoeve
  02:05:32 - 02:06:32 - Jan de Koning
  02:06:33 - 02:06:53 - Pieter Verhoeve
  02:06:53 - 02:07:44 - Martijn van der Wind
  02:07:44 - 02:07:46 - Pieter Verhoeve
  02:07:46 - 02:08:24 - Sjane-Marie Koppers
  02:08:24 - 02:08:39 - Pieter Verhoeve
  02:08:39 - 02:09:39 - Michel Klijmij - van der Laan
  02:09:40 - 02:10:03 - Pieter Verhoeve
  02:10:03 - 02:10:09 - Kevin de Jonge
  02:10:09 - 02:10:42 - Pieter Verhoeve
  02:10:42 - 02:11:41 - Bram Talman
  02:11:41 - 02:11:54 - Pieter Verhoeve
  02:26:22 - 02:26:32 - Pieter Verhoeve
  02:26:45 - 02:27:07 - Pieter Verhoeve
  02:27:07 - 02:27:40 - Kevin de Jonge
  02:27:40 - 02:28:33 - Pieter Verhoeve
 20. 12.05

  10. Stemming

  Onderwerp
  Amendement PvdA wmp - Snelheidsremmende maatregelen Reigerstraat Lazaruskade Wachtelstraat
  02:28:29 - 02:28:33 - Pieter Verhoeve
  02:28:34 - 02:29:36 - Max de Groot
  02:29:36 - 02:29:41 - Pieter Verhoeve
  02:29:48 - 02:30:38 - Michel Klijmij - van der Laan
  02:30:39 - 02:30:56 - Pieter Verhoeve
  02:30:56 - 02:31:21 - Kevin de Jonge
  02:31:22 - 02:31:25 - Pieter Verhoeve
  02:31:25 - 02:31:36 - Jan de Koning
  02:31:38 - 02:31:41 - Pieter Verhoeve
  02:31:42 - 02:32:03 - Martijn van der Wind
  02:32:04 - 02:32:07 - Pieter Verhoeve
  02:32:07 - 02:32:20 - Max de Groot
  02:32:20 - 02:32:21 - Pieter Verhoeve
  02:32:23 - 02:32:30 - Max de Groot
  02:32:30 - 02:32:34 - Jan de Koning
  02:32:34 - 02:32:49 - Pieter Verhoeve
  02:32:49 - 02:33:35 - Sjane-Marie Koppers
  02:33:36 - 02:35:26 - Pieter Verhoeve
  02:35:26 - 02:35:29 - Kevin de Jonge
  02:35:29 - 02:35:39 - Pieter Verhoeve
 21. 12.06

  Toelichting
  In het bestuursakkoord 2022-2026 is opgenomen dat de goede bereikbaarheid en centrale ligging een onbetwistbare kracht van Gouda zijn. Om Gouda in de toekomst duurzaam bereikbaar te houden en goed te ontsluiten, wil het bestuur het Verkeerscirculatieplan (VCP) uitvoeren.
  In de wijkmobiliteitsplannen voor de Binnenstad, Korte Akkeren en Kort Haarlem is het thema bereikbaarheid, met meer ruimte voor fietsers en wandelaars, verder uitgewerkt. Er wordt ingegaan op maatregelen voor een autoluwe Binnenstad. Voor het verdelen van de schaarse ruimte in de stad is in de wijkmobiliteitsplannen verder gekeken naar het parkeerbeleid en de parkeervoorzieningen. Voor de uitvoering van de maatregelen in de wijken wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande en geplande projecten zoals herinrichtingen die kansen bieden voor meer kwaliteit van de openbare ruimte en het instellen van een Zero Emissiezone Stadslogistiek.

  Bijlagen

  10. Stemming

  Onderwerp
  Vaststellen Nota grote en Zware voertuigen en Wijkmobiliteitsplannen Binnenstad, Korte Akkeren en Kort Haarlem
  02:35:38 - 02:35:39 - Pieter Verhoeve
  02:35:39 - 02:36:11 - Kevin de Jonge
  02:36:11 - 02:36:15 - Pieter Verhoeve
  02:36:15 - 02:36:31 - Jan de Koning
  02:36:32 - 02:36:34 - Pieter Verhoeve
  02:36:34 - 02:37:22 - Rüstem Çetin
  02:37:23 - 02:37:26 - Pieter Verhoeve
  02:37:27 - 02:38:09 - Martin de Jong
  02:38:10 - 02:38:17 - Pieter Verhoeve
  02:38:17 - 02:38:40 - Theresia Uittenbroek Kamphuis
  02:38:40 - 02:38:57 - Pieter Verhoeve
  02:38:57 - 02:40:23 - Kevin de Jonge
  02:40:24 - 02:40:34 - Pieter Verhoeve
  02:40:34 - 02:41:38 - Michel Klijmij - van der Laan
  02:41:39 - 02:42:13 - Pieter Verhoeve
  02:42:13 - 02:42:47 - Corina Kerkmans
  02:42:49 - 02:42:52 - Pieter Verhoeve
  02:42:52 - 02:43:22 - Martijn van der Wind
  02:43:23 - 02:43:26 - Pieter Verhoeve
  02:43:26 - 02:43:34 - Max de Groot
  02:43:34 - 02:43:36 - Pieter Verhoeve
  02:43:36 - 02:45:22 - Jan de Koning
  02:45:22 - 02:45:40 - Pieter Verhoeve
  02:45:40 - 02:46:10 - Bram Talman
  02:46:11 - 02:46:13 - Pieter Verhoeve
  02:46:13 - 02:46:42 - Mirjam Roos
  02:46:42 - 02:46:44 - Pieter Verhoeve
  02:46:45 - 02:46:49 - Rolf van der Mije
  02:46:50 - 02:46:52 - Pieter Verhoeve
  02:46:52 - 02:48:14 - Kevin de Jonge
  02:48:14 - 02:48:51 - Pieter Verhoeve
 22. 12.07

  10. Stemming

  Onderwerp
  Motie VVD wmp - Bereikbaarheid van Gouda over het Wegennet
  02:48:37 - 02:48:51 - Pieter Verhoeve
  02:48:51 - 02:50:55 - Kevin de Jonge
  02:50:56 - 02:51:05 - Pieter Verhoeve
  02:51:05 - 02:53:07 - Michel Klijmij - van der Laan
  02:53:08 - 02:53:34 - Pieter Verhoeve
  02:53:34 - 02:54:18 - Jan de Koning
  02:54:19 - 02:54:22 - Pieter Verhoeve
  02:54:23 - 02:54:44 - Max de Groot
  02:54:45 - 02:54:48 - Pieter Verhoeve
  02:54:49 - 02:55:24 - Rolf van der Mije
  02:55:25 - 02:55:27 - Pieter Verhoeve
  02:55:28 - 02:56:19 - Corina Kerkmans
  02:56:21 - 02:56:23 - Pieter Verhoeve
  02:56:23 - 02:57:45 - Martijn van der Wind
  02:57:46 - 02:57:52 - Pieter Verhoeve
  02:57:52 - 02:57:55 - Kevin de Jonge
  02:57:55 - 02:58:02 - Pieter Verhoeve
  02:58:02 - 02:59:23 - Sjane-Marie Koppers
  02:59:23 - 02:59:50 - Pieter Verhoeve
  02:59:50 - 03:00:16 - Sjane-Marie Koppers
  03:00:17 - 03:00:25 - Pieter Verhoeve
  03:00:26 - 03:01:18 - Rolf van der Mije
  03:01:19 - 03:01:23 - Pieter Verhoeve
  03:01:23 - 03:01:36 - Corina Kerkmans
  03:01:36 - 03:01:49 - Pieter Verhoeve
  03:01:49 - 03:01:54 - Jan de Koning
  03:01:54 - 03:02:15 - Pieter Verhoeve
  03:02:15 - 03:02:37 - Kevin de Jonge
  03:02:38 - 03:02:46 - Pieter Verhoeve
 23. 12.08

  10. Stemming

  Onderwerp
  Motie VVD wmp - Vrije keuze vervoersmethode
  03:03:00 - 03:03:13 - Pieter Verhoeve
  03:03:13 - 03:03:26 - Wouter Kraidy
  03:03:26 - 03:03:35 - Pieter Verhoeve
  03:03:35 - 03:05:05 - Mirjam Roos
 24. 12.09

  10. Stemming

  Onderwerp
  Motie CU wmp - Onderzoek extra parkeerplaatsen
  03:03:36 - 03:05:05 - Mirjam Roos
  03:05:06 - 03:05:14 - Pieter Verhoeve
  03:05:14 - 03:08:09 - Michel Klijmij - van der Laan
  03:08:10 - 03:08:12 - Pieter Verhoeve
  03:08:12 - 03:08:34 - Kevin de Jonge
  03:08:34 - 03:09:09 - Pieter Verhoeve
  03:09:09 - 03:09:43 - Kevin de Jonge
  03:09:45 - 03:09:47 - Pieter Verhoeve
  03:09:48 - 03:10:45 - Rolf van der Mije
  03:10:46 - 03:10:58 - Pieter Verhoeve
  03:10:58 - 03:12:03 - Jan de Koning
  03:12:04 - 03:12:06 - Pieter Verhoeve
  03:12:06 - 03:12:26 - Bram Talman
  03:12:28 - 03:12:56 - Pieter Verhoeve
  03:12:56 - 03:13:35 - Martin de Jong
  03:13:36 - 03:13:40 - Pieter Verhoeve
  03:13:40 - 03:14:56 - Martijn van der Wind
  03:14:56 - 03:15:15 - Pieter Verhoeve
  03:15:15 - 03:15:43 - Martijn van der Wind
  03:15:43 - 03:16:01 - Pieter Verhoeve
  03:16:01 - 03:16:58 - Rüstem Çetin
  03:17:01 - 03:17:09 - Pieter Verhoeve
  03:17:09 - 03:17:52 - Corina Kerkmans
  03:17:53 - 03:18:08 - Pieter Verhoeve
  03:18:10 - 03:19:08 - Michel Klijmij - van der Laan
  03:19:09 - 03:19:18 - Pieter Verhoeve
  03:19:18 - 03:19:22 - Bram Talman
  03:19:22 - 03:19:31 - Pieter Verhoeve
  03:19:31 - 03:19:56 - Michel Klijmij - van der Laan
  03:19:57 - 03:20:26 - Michel Klijmij - van der Laan
  03:20:27 - 03:20:47 - Pieter Verhoeve
  03:20:47 - 03:21:40 - Mirjam Roos
  03:21:42 - 03:22:01 - Pieter Verhoeve
  03:22:01 - 03:23:43 - Mirjam Roos
  03:23:44 - 03:23:53 - Pieter Verhoeve
  03:23:53 - 03:25:13 - Michel Klijmij - van der Laan
  03:25:15 - 03:25:16 - Pieter Verhoeve
  03:25:16 - 03:25:36 - Mirjam Roos
  03:25:36 - 03:26:05 - Pieter Verhoeve
  03:26:06 - 03:26:32 - Michel Klijmij - van der Laan
  03:26:34 - 03:27:13 - Pieter Verhoeve
 25. 12.10

  10. Stemming

  Onderwerp
  Motie CU wmp - Stadsgarage
  03:27:00 - 03:27:13 - Pieter Verhoeve
  03:27:13 - 03:27:16 - Jan de Koning
  03:27:16 - 03:27:18 - Pieter Verhoeve
  03:27:19 - 03:27:20 - Pieter Verhoeve
  03:39:53 - 03:41:05 - Pieter Verhoeve
  03:41:05 - 03:43:28 - Jan de Koning
  03:43:28 - 03:44:27 - Pieter Verhoeve
  03:44:27 - 03:44:47 - Rolf van der Mije
  03:44:47 - 03:45:11 - Pieter Verhoeve
  03:45:12 - 03:45:46 - Corina Kerkmans
  03:45:47 - 03:46:14 - Pieter Verhoeve
  03:46:25 - 03:47:06 - Pieter Verhoeve
 26. 13

  Het Kwaliteitsplan voor de openbare ruimte in de binnenstad is opgesteld om de omgevingskwaliteit in de binnenstad te versterken. Dit betekent behoud van de cultuurhistorie en het versterken van het woon-, leef- en verblijfsklimaat. Het Kwaliteitsplan wordt de leidraad voor de toekomstige inrichting van de openbare ruimte in de binnenstad. Het is een overkoepelend en kaderstellend document. In het Kwaliteitsplan zijn de ambities van vastgesteld beleid vertaald naar uitgangspunten voor de inrichting van de openbare ruimte in de binnenstad.
  Voor de ruimtelijke structuurdragers in de binnenstad zijn principeprofielen opgesteld. Deze zijn leidend voor het samenhangende ruimtelijke beeld dat wordt nagestreefd. Voor de uitwerking van meer locatiegebonden oplossingen en voor meer specifieke plekken is speelruimte gelaten. Op die manier ontstaat een goede balans in de regie op hoofdlijnen en meer vrijheid op andere niveaus.
  Naast dit plan is er ook een Leidraad voor de Inrichting van de Openbare Ruimte (LIOR) in de binnenstad, opgesteld. Hierin is aangegeven welke materialen zullen worden toegepast in de binnenstad.

  10. Stemming

  Onderwerp
  Vaststellen kwaliteitsplan openbare ruimte binnenstad
  03:47:02 - 03:47:06 - Pieter Verhoeve
  03:47:06 - 03:47:49 - Kevin de Jonge
  03:47:49 - 03:47:54 - Pieter Verhoeve
  03:47:55 - 03:48:29 - Corina Kerkmans
  03:48:30 - 03:49:09 - Pieter Verhoeve
 27. 14

  Op 3 november 2021 is de keus gemaakt om alleen het voorstel raadsenquête in stemming te brengen. (Dat er gekozen moest worden tussen twee voorstellen was het gevolg van het feit dat anders tot én een enquête én een onderzoek besloten had kunnen worden)
  Dit voorstel over de raadsenquête is vervolgens geamendeerd waarmee besluitvorming over het daadwerkelijk aanvangen van een raadsenquête overgelaten werd aan de raad zoals die in maart 2023 aangetreden is.

  03:48:41 - 03:49:09 - Pieter Verhoeve
  03:49:09 - 03:49:24 - Jan de Laat
  03:49:24 - 03:49:39 - Pieter Verhoeve
  03:49:39 - 03:49:58 - Jan de Laat
  03:49:58 - 03:50:35 - Pieter Verhoeve
  03:50:35 - 03:51:20 - Paul Ruijgrok
  03:51:20 - 03:51:39 - Pieter Verhoeve
  03:51:39 - 03:51:55 - Corina Kerkmans
  03:51:55 - 03:52:28 - Pieter Verhoeve
  03:52:28 - 03:53:10 - Martijn van der Wind
  03:53:10 - 03:53:15 - Pieter Verhoeve
  03:53:15 - 03:53:37 - Martin de Jong
  03:53:37 - 03:53:42 - Pieter Verhoeve
  03:53:42 - 03:53:51 - Max de Groot
  03:53:51 - 03:53:57 - Pieter Verhoeve
  03:53:57 - 03:54:04 - Wouter Kraidy
  03:54:04 - 03:54:05 - Pieter Verhoeve
  03:54:05 - 03:54:11 - Wouter Kraidy
  03:54:11 - 03:54:17 - Pieter Verhoeve
  03:54:17 - 03:54:56 - Jan de Koning
  03:54:56 - 03:54:58 - Pieter Verhoeve
  03:54:58 - 03:55:29 - Evert Bobeldijk
  03:55:29 - 03:55:32 - Pieter Verhoeve
  03:55:32 - 03:55:45 - Lennart Visser
  03:55:45 - 03:56:10 - Pieter Verhoeve
  03:56:10 - 03:56:52 - Paul Ruijgrok
  03:56:52 - 03:57:02 - Pieter Verhoeve
  03:57:02 - 03:57:09 - Claire Philips
  03:57:09 - 03:57:14 - Pieter Verhoeve
  03:57:14 - 03:57:23 - Theresia Uittenbroek Kamphuis
  03:57:23 - 03:57:25 - Pieter Verhoeve
  03:57:25 - 03:57:34 - Rüstem Çetin
  03:57:34 - 03:57:38 - Pieter Verhoeve
  04:19:04 - 04:20:02 - Pieter Verhoeve
  04:20:03 - 04:20:24 - Lennart Visser
  04:20:24 - 04:20:32 - Pieter Verhoeve
  04:20:32 - 04:21:24 - Jan de Laat
  04:21:24 - 04:22:57 - Pieter Verhoeve
  04:22:57 - 04:23:55 - Jan de Laat
  04:23:56 - 04:24:01 - Pieter Verhoeve
  04:24:01 - 04:24:34 - Jan de Koning
  04:24:35 - 04:25:01 - Pieter Verhoeve
  04:25:01 - 04:28:36 - Martin de Jong
  04:28:36 - 04:29:12 - Pieter Verhoeve
  04:29:12 - 04:29:55 - Evert Bobeldijk
  04:29:56 - 04:30:00 - Pieter Verhoeve
  04:30:00 - 04:30:12 - Claire Philips
  04:30:12 - 04:30:15 - Pieter Verhoeve
  04:30:16 - 04:30:45 - Wouter Kraidy
  04:30:45 - 04:30:49 - Pieter Verhoeve
  04:30:50 - 04:32:13 - Jan de Laat
  04:32:14 - 04:32:21 - Pieter Verhoeve
  04:32:21 - 04:32:27 - Jan de Laat
  04:32:27 - 04:32:31 - Pieter Verhoeve
  04:32:31 - 04:32:36 - Jan de Laat
  04:32:36 - 04:32:46 - Pieter Verhoeve
  04:32:47 - 04:33:33 - Max de Groot
  04:33:34 - 04:33:37 - Pieter Verhoeve
  04:33:37 - 04:36:11 - Jan de Koning
  04:36:11 - 04:36:15 - Pieter Verhoeve
  04:36:15 - 04:36:47 - Evert Bobeldijk
  04:36:48 - 04:36:51 - Pieter Verhoeve
  04:36:51 - 04:37:05 - Wouter Kraidy
  04:37:05 - 04:37:10 - Pieter Verhoeve
  04:37:11 - 04:37:55 - Jan de Koning
  04:37:55 - 04:37:58 - Pieter Verhoeve
  04:37:58 - 04:38:09 - Evert Bobeldijk
  04:38:10 - 04:38:12 - Pieter Verhoeve
  04:38:12 - 04:41:53 - Jan de Koning
  04:41:53 - 04:42:05 - Pieter Verhoeve
  04:42:06 - 04:45:51 - Martin de Jong
  04:45:52 - 04:45:55 - Pieter Verhoeve
  04:45:55 - 04:46:09 - Jan de Laat
  04:46:09 - 04:46:12 - Pieter Verhoeve
  04:46:12 - 04:46:13 - Jan de Laat
  04:46:13 - 04:46:34 - Pieter Verhoeve
  04:46:34 - 04:47:16 - Jan de Laat
  04:47:16 - 04:47:19 - Pieter Verhoeve
  04:47:19 - 04:49:08 - Martin de Jong
  04:49:12 - 04:50:29 - Pieter Verhoeve
  04:50:29 - 04:50:45 - Jan de Koning
  04:50:45 - 04:51:56 - Pieter Verhoeve
 28. 14.1

  10. Stemming

  Onderwerp
  Besluit over enquete Turfmarktkerk
  04:50:59 - 04:51:56 - Pieter Verhoeve
 29. 14.2

  10. Stemming

  Onderwerp
  Amendement SGP scope onderzoek TMK
 30. 14.3

  10. Stemming

  Onderwerp
  Besluit over onderzoek Turfmarktkerk
  04:51:05 - 04:51:56 - Pieter Verhoeve
  04:51:56 - 04:52:51 - Rüstem Çetin
  04:52:52 - 04:52:57 - Pieter Verhoeve
  04:52:57 - 04:53:22 - Martin de Jong
  04:53:23 - 04:53:25 - Pieter Verhoeve
  04:53:25 - 04:54:26 - Jan de Laat
  04:54:26 - 04:54:31 - Pieter Verhoeve
  04:54:31 - 04:54:48 - Jan de Koning
  04:54:48 - 04:54:50 - Pieter Verhoeve
  04:54:50 - 04:55:33 - Paul Ruijgrok
  04:55:33 - 04:55:42 - Pieter Verhoeve
  04:55:42 - 04:55:54 - Paul Ruijgrok
  04:55:54 - 04:56:05 - Pieter Verhoeve
  05:12:42 - 05:12:48 - Pieter Verhoeve
  05:13:17 - 05:13:43 - Pieter Verhoeve
  05:13:43 - 05:16:44 - Paul Ruijgrok
  05:16:44 - 05:17:00 - Pieter Verhoeve
  05:17:00 - 05:17:03 - Thierry van Vugt
  05:17:03 - 05:17:05 - Pieter Verhoeve
  05:17:05 - 05:23:31 - Thierry van Vugt
  05:23:34 - 05:24:22 - Pieter Verhoeve
  05:24:22 - 05:26:16 - Jan de Laat
  05:26:16 - 05:26:20 - Pieter Verhoeve
  05:26:20 - 05:26:46 - Rüstem Çetin
  05:26:46 - 05:26:48 - Pieter Verhoeve
  05:26:48 - 05:27:28 - Wouter Kraidy
  05:27:28 - 05:27:30 - Pieter Verhoeve
  05:27:30 - 05:28:00 - Martijn van der Wind
  05:28:00 - 05:28:02 - Pieter Verhoeve
  05:28:03 - 05:29:54 - Martin de Jong
  05:29:55 - 05:29:56 - Pieter Verhoeve
  05:29:58 - 05:31:00 - Max de Groot
  05:31:00 - 05:31:03 - Pieter Verhoeve
  05:31:03 - 05:32:31 - Jan de Koning
  05:32:31 - 05:32:34 - Pieter Verhoeve
  05:32:34 - 05:33:16 - Evert Bobeldijk
  05:33:16 - 05:33:19 - Pieter Verhoeve
  05:33:20 - 05:34:14 - Lennart Visser
  05:34:14 - 05:34:19 - Pieter Verhoeve
  05:34:19 - 05:34:45 - Claire Philips
  05:34:45 - 05:34:56 - Pieter Verhoeve
  05:47:07 - 05:47:36 - Pieter Verhoeve
  05:47:36 - 05:49:35 - Jan de Laat
  05:49:35 - 05:49:47 - Pieter Verhoeve
  05:49:47 - 05:50:56 - Paul Ruijgrok
  05:50:56 - 05:52:09 - Pieter Verhoeve
 31. 14.4

  10. Stemming

  Onderwerp
  Motie van afkeuring
 32. 15
  Sluiting