Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

04 Moties

Jongerenwoningen

ID
151
Agendapunt
Raadsvergadering 2023 (14.c. Motie GroenLinks Huisvestingsverordening 2023 - Jongerenwoningen)
woensdag 7 juni 20:00 tot 23:00
Raadszaal
Titel
Jongerenwoningen
Partij(en)
  • D66
  • GBG
  • GL
  • LG
  • PvdA
Portefeuillehouder
  • Jan Kees Oppelaar
Toelichting
Einddatum
31-10-2024
Stand van zaken
Met corporaties wordt overleg gevoerd over het labelen van woningen en specifiek toewijzen van complexen. Uiterlijk eind Q1 – 2024 informeert het college de raad over de voortgang rondom de verkenning B/L-systematiek. Met het memo Verkennend onderzoek alternatieve wijze woonruimte verdelen (7885) is de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen, als opmaat voor een besluit over een aanpassing van de Huisvestings-verordening. Het college heeft de raad geïnformeerd over de voortgang rondom de verkenning B/L-systematiek en de kansen voor jongeren. Dit geldt als opmaat voor een besluit over een aanpassing van de Huisvestingsverordening, waarover de raad in het tweede halfjaar van 2024 wordt geïnformeerd
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)