Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

1 Ingekomen stukken: Stad

Jaarstukken 2020 en programmabegroting 2022 Groenalliantie Midden Holland

ID
270
Datum
20-7-2021
Onderwerp
Jaarstukken 2020 en programmabegroting 2022 Groenalliantie Midden Holland
Agendapunt
Afzender
Staatsbosbeheer
Advies afdoening
Ter Kennisname
Toelichting
Beste deelnemer van Groenalliantie Midden-Holland e.o., Via onderstaande link treft u conform het gestelde in de Gemeenschappelijke Regeling en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, de jaarstukken 2020 en de programmabegroting 2022 aan. Het Algemeen Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o., heeft deze stukken in de vergadering van 28 juni jl. vastgesteld. Volledigheidshalve meld ik u dat de stukken zijn geupload bij de provincie in haar hoedanigheid als toezichthouder. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Miriam Guneyli Ambtelijk secretaris Staatsbosbeheer Bezoekadres: Overschieseweg 310, 3112 NC Schiedam Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort M 06-512 07 144 E m.guneyli@staatsbosbeheer.nl Aanwezig: ma t/m do NOTE VAN DE GRIFFIE: Via onderstaande link (agendapunt 5 en 6) vindt u conform het gestelde in de Gemeenschappelijke Regeling en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, de jaarstukken 2020 en de programmabegroting 2022 aan. Het Algemeen Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o., heeft deze stukken in de vergadering van 28 juni jl. vastgesteld. Kopieer volgende link in uw browser: https://www.groenalliantiemiddenholland.nl/vergaderingen/vergaderstukken+2021/default.aspx
Bijlage(s)