Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Fysieke leefomgeving

woensdag 8 mei 2024

20:00 - 23:00
Voorzitter
W.H. (Wim) Schmidt
Toelichting

Commissiegriffier: Erwin Bok
College: wethouders Jan Kees Oppelaar, Thierry van Vugt

Agendapunten

 1. 1
  Opening Raadscommissie Fysieke Leefomgeving
 2. 3

  Toelichting:
  Busvervoerder Qbuzz heeft de provinciale concessie gewonnen voor het regionale busvervoer in de komende 15 jaar. Voor de benodigde stalling van de elektrische bussen heeft men de locatie aan Tielweg 5 op het oog, in eigendom van Whitehouse Development. Het beoogde gebruik is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Men heeft daarom op 29 december 2023 een aanvraag ingediend om voor de duur van 15 jaar een busremise te realiseren en te mogen afwijken van het bestemmingsplan. Inmiddels heeft u hierover ook een raadsmemo ontvangen. De busstalling is besproken op de Bopa avond van 15 april jl.
  Besluitvorming is voorzien in de raadsvergadering op 22 mei aanstaande.


  Als inwoner heeft u de mogelijkheid tot inspreken op dit onderwerp. Meldt u zich hiervoor aan bij de griffie (griffie@gouda.nl) tot uiterlijk op de dag van de commissievergadering 12:00 uur. Meer informatie over inspreken:https://gouda.bestuurlijkeinformatie.nl/Help

 3. 4
  21.30 uur Pauze
 4. 5

  Toelichting:
  In de binnenstad gelden de bestemmingsplannen 'Binnenstad West' en 'Binnenstad Oost'. Deze zijn in 2015 en 2013 vastgesteld. In de loop der jaren hebben er op de thema´s: wonen, horeca, zijlen en aanlegvergunningstelstel bestemming ´Tuin-erf´ veranderingen in het beleid plaatsgevonden. Ook zijn er verschillende omgevingsvergunningen verleend. Hierdoor zijn deze bestemmingsplannen op een aantal punten niet meer passend/ actueel. Met de partiele herziening worden de geldende bestemmingsplannen geactualiseerd.
  Volgens artikel 3.8 Wro dient de gemeenteraad over het bestemmingsplan te beslissen. Er zijn drie zienswijzen ingediend. De zienswijzen geven aanleiding het plan gewijzigd vast te stellen. Er zijn ook ambtelijke wijzigingen die aanleiding geven het plan gewijzigd vast te stellen.

 5. 8
  Rondvraag (conform artikel 11, verordening op de commissies)
 6. 9
  Sluiting